1

MATTEUS SE VERHAAL OOR JESUS (2)

MATTEUS SE VERHAAL OOR JESUS (2) – Jan van der Watt

2. Hoe het Matteus se gemeente gelyk?

Ons het gesê dat die Evangelies van mekaar verskil, ook omdat die evangelies vir verskillende gemeentes of groepe geskryf is. (As jy bv. vir tipiese Jode skryf, gaan jy dit anders doen as wat jy vir Grieke skryf wat die Ou Testament eintlik nie ken nie).

 

 

2.1    Matteus is waarskynlik vir ‘n Joods-Christelike gemeente geskryf, met ander woorde, Jode wat die Jodendom verlaat het en nou Christene is. Hulle weet natuurlik nog baie van die Joodse tradisies, die Ou Testament is vir hulle belangrik, hulle ken al die profesieë en die tempel met al die gebruike ken hulle nog goed. Daarom speel al die dinge ‘n sterk rol in Matteus.

 

Vat weer jou Bybel en blaai deur Matteus:

– Kyk hoeveel aanhalings uit die Ou Testament jy kan kry

– Kyk na hoofstuk 5: Kyk hoe word daar oor die tien gebooie gepraat. Wat sê die gedeelte is die verhouding van Jesus met die tien gebooie? (kyk veral 5:17-20).

 

2.2    Matteus se gemeente was waarskynlik in Antiogië in Sirië (kyk op die kaart hieronder of jy Antiogië kan kry). Dit sou beteken dat dit Joodse Christene was wat gevlug het vir die Joodse vervolgings in Jerusalem (lees bv Handelinge 7-8). Hierdie area het ook die ‘tweede hoofstad’ van die Christene naas Jerusalem geword. Dit is ook die stad waar Paulus en Barnabas eers gewerk het voordat hulle deur die gemeente op hulle sendingtogte uitgestuur is. Dit was dus ‘n belangrike groep Christene.

 

2.3    Die groep was wel nog Jode van geboorte, maar hulle was Christene in oortuiging. Vir hulle was daar nie ‘n breuk tussen hulle en die Joodse geskiedenis van Moses en Abraham nie. Jesus was die Messias wat voorspel is en almal wat Jesus aanneem is so eintlik deel van die volk van God, ja, deel van sy Koninkryk met God as koning. Die ander Jode, wat Jesus nie aangeneem het nie, het dus die pad byster geraak. Dit was egter nie so maklik om die ander Jode daarvan te oortuig nie en die Christene was natuurlik ook nie altyd so seker wat dit beteken om Christene te wees nie – hoe presies moet hulle nou lewe en wat presies het verander, sou hulle sekerlik baie oor gewonder het. Matteus help hulle daarmee.

 

Matteus het sy eie manier om die storie te vertel. Daarna kyk ons volgende keer.

 

mm2

 

Skrywer: Prof Jan van Der Watt