1

NEHEMIA – KRISISBESTUUR (2)

“What Sir, would the people of the world be without woman?” “They would be scarce sir. Almighty scarce.”—- Mark Twain

 

Nehemia – Krisisbestuur (2)

Daar is al heelwat boeke oor Nehemia as leier geskryf. Nou het nog ‘n nuwe boek verskyn: Leader after God’s own Heart deur Jim George (2012). Kom ons kyk na sekere aspekte van Nehemia se leierskap.

 

Ons is besig om na sekere kenmerke van leiers te kyk. Ons het verlede keer met  krisisbestuur begin.

 

Kenmerk #1: Krisisbestuur … bring jou leierskap uit

 

Die lewe is moeilik.  ‘n Krisis is ‘n gebeurtenis of situasie wat ‘n keerpunt in iemand se lewe teweegbring. Gewoonlik is dit iets uitdagend of iets wat ons nie begeer nie. Jy moet gou besluit hoe jy ‘n krisis gaan hanteer.

 

Hoe reageer Nehemia op hierdie krisis van hom? Sy eerste reaksie was een van kommer oor sy mense: Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit die ballingskap vrygelaat is (1:2). Ganani se antwoord skok hom: die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om, en die stadspoorte is verbrand (1:3). Die Babiloniërs het hierdie muur in ongeveer 586 vC vernietig. Ten spyte van verskeie pogings is die muur nog steeds nie herbou nie. Sonder die muur kon die inwoners van Jerusalem hulleself nie beskerm nie. Die mense sien die terugkerende mense as ‘n klein patetiese groepie mense. Hulle voel vernederd –  hulle sit daar totaal onbeskermd – oop vir die aanvalle van hulle vyande.

 

Hoe reageer Nehemia op hierdie nuus? Hy gaan sit en huil en treur dae lank; hy vas en bid tot God in die hemel (1:4). Nehemia is bekommerd oor sy mense en nie oor die dinge onder sy beheer nie. Hy vra nie hoe dit sy wins/inkomste gaan beïnvloed nie. No one is fit to lead his fellows unless he holds their care and well-being to be his prime responsibility, his duty … his privilege (Sir Arthur Bryan – Britse geskiedkundige).

 

Nadenke: Elkeen van ons staan op een of ander stadium voor ‘n krisis wat baie van ons aandag vereis. Dink jy net aan jouself – wat is die beste of maklikste vir jou? As jy egter vir die mense om jou omgee, beoefen jy sterk leierskap.

 

Volgende keer gaan ons kyk na hoe ons moet reageer as ons voor ‘n krisis te staan kom.