1

Ons gemeente gaan agteruit

A false religion fears the progress of all truth; a true religion seeks and recognizes truth wherever it can be found – Lord Acton

 

Ons gemeente gaan agteruit

Hierdie is iets wat ons vandag algemeen hoor. Kan ons iets daaraan doen? Die oplossing is nie maklik nie – dit is so moeilik dat baie leiers en gemeentes nie eers probeer nie, omdat hulle glo dat dit onmoontlik is. Maar as ons nie bereid is om te verander, opofferings te maak en uit ons gemaksone te kom nie, is daar geen hoop nie.

 

Thom Rainer verwys na vyf uitdagings en sê hoe ons hulle kan hanteer.

 

  1. Hoe kan ons diegene wat vir kulturele redes bygewoon het, vervang?

Kulturele Christene is inderdaad besig om te verminder. Mense voel dit is nie meer nodig om lidmaat van ‘n kerk te wees om in die gemeenskap aanvaar te word nie. Jy moet nou in die gemeenskap uitreik na diegene wat nie gelowiges is nie. Hoe doen ons dit? As elke lidmaat net een persoon nooi om saam met hom ‘n erediens by te woon, het ons al ver gevorder. Jy sal verbaas wees hoeveel mense bereid is om te kom as jy hulle net nooi. As daar op ‘n spesifieke dag ooreengekom word, kan dit net die vonk wees vir nuwe, innoverende uitreik in die gemeenskap.

 

  1. Hoe verplaas ons die voor 1946 geslag?

Hierdie geslag was lojaal aan die kerk, maar hulle word vinnig minder. Ons moet hulle met jonger mense verplaas. Hoe doen ons dit? Gaan na ‘n gemeente wat baie jongmense lok en vra hulle om twee van hulle jongmanne vir ‘n jaar na jou gemeente te stuur. Hulle sal idees hê oor hoe om jongmense te lok, maar dan moet jy bereid wees om na hulle te luister en hulle idees te implementeer.

 

  1. Hoe verplaas ons mense wat weg is na ander stede?

Baie gemeentes is geleë in gemeenskappe wat besig is om agteruit te gaan. Kyk mooi, en jy sal sien dat daar selfs in hierdie gemeenskappe baie mense is wat nie aan ‘n gemeente verbind is nie. Hou op met jou negatiewe gesindheid. Bid dat God jou moet lei oor hoe om die Groot Opdrag te implementeer.

 

  1. Hoe reageer jy op die vinnige omset in jou gemeente

Mense bly nie meer soos in die verlede in ‘n gemeente net as gevolg van lojaliteit nie. Dit is baie belangrik dat jy weet hoekom hulle die gemeente verlaat het. Daarom moet jy onderhoude voer met almal wat die gemeente verlaat om vas te stel hoekom hulle weg is.  Dan kyk jy na wat jy anders kan doen om hulle te behou.

 

  1. Hoe kan ons vinnig reageer op al die veranderinge om ons?

Los jou persoonlike voorkeure. Hou op baklei oor dinge soos musiekstyle, eredienstye, ens. Wees bereid om jou agenda te los en te sien wat God sal doen.

 

As jou gemeente besig is om agteruit te gaan, moet jy iets doen. Bid, wees gehoorsaam.