1

Perspektief op gebed (26) – Die hartklop van gebed. – Jan van der Watt

Maar wat van die belofte: ‘Vra en jy sal alles kry?’

Die uitsprake in Mk 11:22-26 of  Mat 21:22,28 word dikwels deur mense gesien as ‘n ‘blanko tjek’ wat die Here vir die gelowige gee. Die gelowige se geloof moet net sterk genoeg wees, dan kan hy of sy enigiets met God regkry. Ons noem dit welvaartsgebede. Nou weet ons dit werk nie altyd so nie. Paulus was nie die rykste man op aarde nie. Die dissipels het ook maar swaar gekry. As hulle nou maar net kon bid en alles kon kry, sou hulle sitausies mos heeltemal anders daar uitgesien het. Wat sou makliker vir Paulus gewees het om te vra dat almal in Korinte tot bekering kom. Die uitnodiging om te vra en te kry is dus nie ‘n ‘blanko tjek’ nie. Maar wat is dit dan?

Die antwoord hierop lê in wat presies geloof is. Geloof is nie om vir God te sê: ‘Kyk hoe goed glo ek, wys nou wat U kan doen’ nie. Dit is ook nie om God met jou geloof te probeer hipnotiseer sodat Hy maar net op jou opdragte reageer nie. Nee, ons het mos gesien dat geloof is om God raak te sien vir Wie Hy is. Dit is om God as jou Vader te erken en laag aan sy voete te buig. Daar tel jou wil nie. Daar manipuleer jy nie vir God nie; jy staan maar net in oorgawe voor Hom. Daar bely jy dat jy graag deel van sy gesin wil wees en wil doen wat Hy vra. Jy wil op jou ‘tjek’ maar net invul wat Hy wil hê.

Geloof is dus nie iets waarmee jy God kan afpers nie, maar waardeur God geheel en al van jou besit neem. Dan sal jy aanvaar wat God oor jou pad stuur. In die sin is en bly gebed maar net ‘n versoek aan God om sy wil te laat geskied, ja, sy koninkryk te laat kom.

Daarmee moet ons nou ook nie weer die baba met die badwater uitgooi nie. God kan op spesiale maniere ingryp. Hy kan ons beker van goedheid en guns laat oorloop. Ons kan by Hom dinge vra en dit verwag. Dit moet net nie met ‘n ‘afpers’ of ‘beloonmentaliteit’ gedoen word nie.

Ons moet die Here ook nie tart nie.

Soms gebruik mense ook gebed om God te tart. Die persoon pak ‘n lang rit aan, maar weet sy kar is nie padwaardig nie. Nou wil hy hê die Here moet die parte wat so langs die pad verloor, aanmekaar hou. Of  jy bid vir goeie punte in die eksamen, maar jy het nie eintlik geleer nie. Miskien kan jy nog ‘n paar voorbeelde byvoeg. Wat gaan God antwoord?

Kom ons vra: Het die Here jou nou in die steek gelaat as jou motor om die eerste draai gaan staan of as jy slegte punte in die eksamen kry? Hier speel die natuurmatigheid van die skepping saam in die antwoord wat God gee. God het sekere ‘wette’ vir die goeie verloop van die alledaagse lewe neergelê. Daarsonder sal die ganse skepping in chaos verval. Daarvolgens moet die gelowige ook leef, omdat God se wil daarin ook gestalte vind.

God hou nie daarvan om in die natuurwetmatighede in te gryp nie. Hy het eenmaal die son laat stilstaan, Hy het reën gestuur en die aarde laat oopskeur. Maar dit was uitsonderlike gevalle. In ons gebede moet ons God nie probeer tart nie. Ons moet die wetmatighede wat Hy in die skepping neergelê het, ook in ons gebede respekteer.

Here, ek worstel!

Elke gelowige ken sekerlik die ervaring om met God te worstel. Dit is nou wanneer ‘n mens ‘n moeilike of belangrike saak het wat jy met God bespreek. Jy kry egter nie ‘n duidelike antwoord nie en die probleem gaan ook nie weg nie. Jy wil egter ook nie sommer gaan doen wat jy wil sonder om te voel dat dit die Here se goedkeuring wegdra nie. Dit kan ure se intense bespreking en praat en net moedeloos voel voor God afgee. Dan worstel ‘n mens.

Elke worsteling is natuurlik uniek, omdat dit ‘n unieke pad is wat God met ‘n mens loop. Die wonder daarvan is dat as ‘n mens deur die worsteling heen aan die ander kant uitkom, jy God se antwoord gehoor het. Daar gebeur gewoonlik ook baie ander dinge met jou wat jou geestelik ryper en meer volwasse maak.

Uiteindelik moet jy ook hier in rustige aanvaarding van die wil van God tot rus kom. In die sekerheid van die beloftes van God moet die onsekerheid van die worsteling opgelos word. Soos ‘n kind wat seergekry het, troos in die sterk arms van sy pa vind, so kan die gelowige ook deur die worsteling heen die liefde van God soveel duideliker ontdek en daarin tot rus kom. God lei ons stelselmatig om sy wil te sien, en dit is die blydskap waarop worsteling uitloop.

Skrywer:  Prof Jan van der Watt