1

Plaas God eerste

 

What wisdom can you find that is greater than kindness? -Jean Jacques Rousseau,

 

Plaas God eerste

Soos ‘n pa sy kinders het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer van God te lewe, Hy wat julle geroep het om in sy koninkryk in te gaan en so aan sy heerlikheid deel te hê (1 Tessalonisense 2:12).

As ons waarlik God se seën in die lewe wil hê, moet ons Hom eerste plaas. Die koninkryk van God is ‘n huidige werklikheid; die krag van God is ‘n huidige hulpbron. Dit is die energie wat jy kry om te doen wat God wil hê as jy aan Hom oorgegee het en jou aan sy wil onderwerp het. God se heerlikheid is die rede. Dit is die rede vir alles; alles gaan oor God se heerlikheid.

 

Wat beteken dit om in God se koninkryk te lewe? Dit beteken God se agenda word jou agenda; God se wil word jou wil; jy gee om vir die dinge waaroor God omgee. Daar is veral vyf gebiede waar Christene God eerste kan plaas: finansies, belangstellings, verhoudings, skedules en probleme. So kan mense negatiewe gevoelens en emosies oorwin; so kan mense die vrees van verwerping afweer.

 

Die vrees van verwerping is die gevolg van ‘n gebrek aan liefde. Almal van ons het liefde nodig as ons gesonde individue wil wees. As ons dink iemand gaan in 100% van ons liefdesbehoeftes voorsien, maak ons ‘n groot fout. Net God kan dit doen.