1

Sefanja (3)

The Old Testament is like a richly furnished but dimly lit room. The contents only become clear when the light is turned on in the person and work of Jesus – B. B. Warfield

Sefanja (3)

Mike Bullmore het onlangs ‘n artikel geskryf waarin hy ‘n kort oorsig van Sefanja gee – God se groot liefdeshart teenoor sy eie mense. Hierin beskryf hy hoe God mense verlos. Hy beskryf ‘n proses bestaande uit drie stappe.

Stap 2: ‘n Flikkering van hoop

Ruk julle reg, onbeskaamde nasie, voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom en julle soos kaf word voor die gloed van die toorn van die Here,voor die dag van die toorn van die Here oor julle kom. Vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil. Streef na geregtigheid, na nederigheid! Miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toorn van die Here (2:1 – 3)

Miskien. Hier is ‘n klein vlammetjie wat brand in die see van oordeel.

Al wat oor is, is die nou poort. Daar is net een plek waar ek kan skuil en verlossing kry – by die Here. Ons staan skuldig voor die heilige en regverdige God. Maar die versoeking is groot om op allerhande ander plekke skuiling te soek. Dit sal my nie help nie. God kan en sal my in genade verlos; Hy het my verlossing in Jesus Christus bewerk indien ek my sondes bely. Daar is geen ander geheime formule nie. Ek sal in jou laat oorbly net dié wat nederig en ootmoedig is en vertrou op die Naam van die Here (3:12).

God wil mense red om Hom te aanbid en te verheerlik. Hier is hoop as ons op Hom vertrou. As ons dit doen volg Stap 3.