Sonde: Wat is die invloed van sonde op my verhouding met God?

 

The gospel is not a truth among other truths. Rather it sets a question mark against all truths.” Karl Barth

 

Sonde: Wat is die invloed van sonde op my verhouding met God?

Ek gaan ‘n aantal blogs gebruik om oor sonde te skryf. Ek gaan, waar toepaslik, van die Nuwe Testament en Psalms: ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika gebruik maak.

 

Ons het gesien wat die gevolge van sonde in die algemeen is. Nou gaan ons meer spesifiek kyk na die gevolge van sonde op my verhouding met God. Ons kyk na ‘n paar aspekte:

 

  1. Skuldgevoelens

My sonde het ek teenoor U erken; my skuld het ek nie bedek nie (Psalm32:5).

As gevolg van ons sondes staan ons voor God skuldig. Die evangelie leer vir ons dat God ons skuld verwyder. Jesus Christus neem ons sonde op Homself. Laat ons daarom ingaan met ‘n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van ‘n slegte gewete, en ons liggame gewas met skoon water (Hebreërs 10:22). Ons is vry van ‘n slegte gewete – ontslae van ons skuldgevoelens.

 

  1. Vervreemding

 Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God, dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie (Romeine 8:7).

As gevolg van die sonde kom daar ‘n wedersydse vyandskap tussen God en die mense. Die God-mens verhouding is verbreek. In die paradys het dit beteken dat Adam en Eva vir God weggekruip het en uiteindelik uit die paradys moes padgee. Maar God het hierdie vervreemding deur die kruis van Jesus Christus oorwin. As ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy Seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word noudat ons met Hom versoen is (Romeine  5:10).

 

  1. Degenerasie

Dit weet ons: dat ons ou mens saam met Hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie (Romeine 6:6).

As gevolg van sonde gaan ons agteruit: van liefde na haat, van deug na die kwade. Ons enigste genesing is regenerasie deur die Gees.

 

  1. Verslawing

 Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van die lering waaraan julle onderwerp is … Want toe julle nog slawe van die sonde was, was julle ongebonde ten opsigte van die ongeregtigheid (Romeine 6:17, 20).

Almal van ons was slawe van die sonde. Dit is slegs deur die genade van God dat ons van die slawebande bevry is.

 

  1. Verharding van die hart

Hulle denke is verduister, hulle is vervreem van die lewe van God, omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte (Efesiërs 4:18).

Wat is die genesing van so ‘n harde hart? Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee (Esegiël 36:26).

 

Dit is duidelik dat sonde ons verhouding met God ontspoor. Daar kom ‘n verwydering tussen ons en God. Jesus met sy kruisdood en opstanding het hierdie gebroke verhouding herstel deur ons met God te versoen,