Tagged: Alle Paaie lei na Jesus

image_pdfimage_print
AllePaaieLeinaJesus

Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (6)

Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (6) – Adrio König

10.2 El, Elim, Eloah, Elohim (God)

Die bekendste benamings (nie eiename nie!) vir Israel se God is El en Elohim.

El was in die tyd en omgewing van ou Israel ’n baie algemene naam vir gode. Dit is onseker wat die woord El se oorsprong en betekenis is. Dit kan verband hou met ’n woord vir “sterkwees” wat dan sou beteken dat die benaming El op die mag van God wys.

AllePaaieLeinaJesus

Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (5)

Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (5) – Adrio König

10.1.5 Adonai Jahwe

NJB vertaal dit tereg met “The Lord Jahwe”. Die ouer vertalings soos 1953 het vertaal met “die Here HERE.” Dit beteken iets soos die Heer/Eienaar/Beskikker wat Jahwe is. Dit is om verskeie redes ’n interessante benaming van die Here.

AllePaaieLeinaJesus

Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (4)

Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (4) – Adrio König

10.1.4 Jahwe Sebaot

Daar is ’n bepaalde rede waarom Jahwe Sebaot saam met El Shaddai, wat verder aan behandel word, baie belangrik is. Vir beide benamings kry ons in talle vertalings die woord “almagtig”. Jahwe Sebaot word dan vertaal met “die Here die Almagtige”, en El Shaddai met “God die Almagtige”. Beide is ongelukkige vertalings en wel om twee redes: Eerstens is sowel sebaot as shaddai se betekenis onseker, en tweedens het Hebreeus glad nie ’n woord vir “almag/almagtig” nie. Ons bepaal ons nou by sebaot.

image_pdfimage_print