1

Bonhoeffer (30)

The shop, the barn, the scullery, and the smithy become temples when men and women do all to the glory of God! —C.H. Spurgeon

 

Bonhoeffer (30)

 
Bonhoeffer (29)

A praying Christian is a useful Christian in the world. —Jeremiah Burroughs

 

Bonhoeffer (29)

  • Bely julle sondes eerlik aan mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van die gelowige het ‘n kragtige uitwerking (Jakobus 5:16).
  • Sodat hy regverdige beslissings oor u volk sal vel en aan die verdruktes reg laat geskied. Laat berge en rante hulle verbly oor die vrede en reg vir die volk. Laat die koning die reg van die verdruktes onder die volk beskerm, laat hy armes te hulp kom en verdrukkers verbrysel (Psalm 72:2 – 4)

 

Here, wat vergewe en verander, dankie dat onder die kruis van Christus ons almal op die selfde vlak staan – onder u liefde en u genade. Amen.