1

Verlossing en God se soewereiniteit (3)

Jesus is the focus of Scripture. The Bible is not a random collection of religious documente –  John Stott

Verlossing en God se soewereiniteit (3)

Christopher J. H. Wright (Salvation belongs to our God) het ‘n uitstekende oorsig van verlossing gegee. Ons kyk vandag verder na Verlossing en God se soewereiniteit.

Mense kom tot verlossing deur die storie van die Bybel te hoor en in Jesus Christus te glo. Wat nou van mense wat nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie? Wat van Abraham wat  lank voor Jesus Christus geleef het? Is ons verlossing deur Jesus Christus of deur ons kennis van Hom?

 

Kan mense wat nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie, verlos word? Daar is twee groepe wat glad nie hier ter sprake is nie – hulle kan nie verlos word nie.

  • Mense wat glo dat hulle op ander maniere deur ander godsdienste verlos kan word.
  • Mense wat van Jesus Christus gehoor het, maar Hom verwerp het.

Op die vraag of mense wat nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie, verlos kan word kry ons een van twee antwoorde wat lynreg teenoor mekaar staan:

  • Dit is heeltemal onmoontlik; daar is geen hoop op verlossing nie

Mense wat dit glo verwys dikwels na twee verse: Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander manier op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie (Handelinge 4:12); Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie (Johannes 14:6). Hiervolgens is Jesus Christus die enigste pad  na verlossing. Mense wat nog nooit van Hom gehoor het nie, kan dus nie verlos word nie.

  • Daar is wel hoop op verlossing

Uit een mens het Hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook moet rondtas om Hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie (Handelinge 17:26 – 27). Miskien sal dit help as ons hierdie groep verder onderverdeel.

Wat van gelowiges in die Ou Testament? Hulle het nie geweet van die geskiedkundige Jesus Christus nie. Hulle verlossing was as gevolg van God se inisiatief en sy genade. Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek (Romeine 4:3). Dieselfde geld ook vir nie Jode soos Ragab, Rut, Naäman:  Die Skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo (Galasiërs 3:8). Hierdie mense is verlos al het hulle lank voor die koms van Jesus Christus geleef.

Wat van mense vandag wat nog nooit van Hom gehoor het nie? Mense wat glo dat daar wel hoop op verlossing is, glo dat God in sy genade hierdie mense gaan verlos. Net God ken die harte van hierdie mense.

Ons staan voor twee keuses. Wat kies ons? Dwarsdeur hierdie reeks oor verlossing het die klem geval op wat God in die geskiedenis gedoen het. Dit is herhaaldelik beklemtoon dat die normale manier van verlossing is dat ons Jesus Christus ken en in Hom glo. Kan ons aanvaar dat God onwillig is (of nie die vermoë het) om mense op enige tyd te verlos nie?  Kan ons die soewereine God se genade ten opsigte van verlossing inperk? Ons moet toelaat dat God God kan wees. As ons sê dat verlossing aan God behoort beteken dit ook dat Hy kan kies wie Hy wil verlos.

Die Here ken dié wat aan Hom behoort (2 Timoteus 2:19).