Vir wie verkondig ons die Woord?

image_pdfimage_print

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.~George Santayana

 

Vir wie verkondig ons die Woord?

Bill Tenny-Brittian sê dat meeste van ons die Woord verkondig aan ‘n moderne gehoor wat goed bekend is (of bekend was) met die kerk – eintlik maar “een van ons.” Ons aanvaar dus dat die mense met wie ons praat ‘n sekere mate van kennis van die Bybel het. Kerklos mense weet dat die Bybel “die heilige boek van die Christene” is … en baie min meer as dit. Vir hulle is die Bybel ‘n ou boek wat min te sê het vir die lewe in die 21ste eeu. As ons dus ons gesprek begin met die lees van ‘n gedeelte uit die Bybel begin ons met ‘n onstabiele aanname.

 

 

As ons diegene buite die kerk wil bereik, moet jy begin waar hulle begin – die ware lewe van die kerklos kultuur. Praat ons met mense in die kerk begin ons by die Bybel, ons verduidelik dit en ons pas dit toe. Hierdie mense aanvaar dat die Bybel darem gesagvol is en dat die waarhede daarin in hulle lewens toegepas kan word.

 

As ons met kerklos mense praat, begin ons deur ‘n saak/bekommernis/belangstelling van die teikengehoor te ondersoek. Bespreek dan hoe die kultuur van vandag hierdie vrae antwoord. Wys dan daarop hoe die Bybel hierdie sake hanteer – vergelyk en/of stel teenoor mekaar. Pas dan die Bybel op die lewe toe. Die aanname is dat diegene met wie jy praat min of geen positiewe ervarings van die Skrif het. Wat jy probeer doen is om te wys dat die Skrif tog wel iets vir hulle te sê het.

 

Hy eindig met twee waarnemings uit die Nuwe Testament:

  • Jesus begin by die Skrif net as Hy met mense wat die Skrif ken, praat. Andersins begin Hy met ‘n storie of ‘n saak. In werklikheid gebruik Hy selde die Skrif as Hy met hierdie mense praat.
  • Nie een keer sien ons dat ‘n Nuwe Testamentiese prediker ‘n Skrifgedeelte (=Ou Testament) uitlê nie.

 

Dit beteken nie dat ons nou hulle praktyke slaafs moet navolg nie, maar ons moet daarvan kennis neem. As ons teikengehoor nie kerkmense is nie, moet ons hulle anders benader.

 

image_pdfimage_print