1

Vryheid (2)

 

You will never know the fullness of Christ until you know the emptiness of everything else. —C.H. Spurgeon

 

Vryheid (2)

Ek gaan ‘n aantal blogs aan Tim Keller se nuwe boek Making Sense of God: An Invitation to the Skeptical spandeer. Hy wys dat die Christelike geloof in alle opsigte – emosioneel, kultureel en rasioneel – meer sin maak as die siening van ons moderne wêreld.

 

In die vorige blog het ons gesien dat die wêreld absolute vryheid van keuse voorstaan. Navorsing wys dat daar ‘n sterk verband tussen geluk en sterk sosiale verhoudings is. We need to interact and intertwine with others; we need the give and take; we need to belong (Jonathan Haidt). Hoe meer persoonlike, individuele vryheid beklemtoon word, hoe meer gaan die tradisionele instellings – familie, buurskap en burgerskap – agteruit. ‘n Gesonde samelewing is afhanklik van vrywillige, onselfsugtige gedrag. Om eerlik, vrygewig en getrou aan jou vrou en kinders te wees, oortree gereeld op jou persoonlike geluk en vryheid.

 

Jy sal nooit die vryheid van liefde ondervind as jy nie jou keuses beperk nie. Daar is geen groter gevoel van vryheid as iemand jou waarlik liefhet nie. Dit stel jou vry van jou vrese en selftwyfel. Dit stel jou vry omdat jy nie meer alleen die wêreld moet hanteer nie. Jy is vry in ‘n verhouding waar mense nie mekaar uitbuit nie, maar aandag gee aan ander se behoeftes – waar jy jouself aan iemand anders gee.

 

Negatiewe vryheid beteken vryheid van; positiewe vryheid beteken vryheid vir. Ons moderne siening van vryheid is negatief. Vryheid kan nie ons enigste waarde wees nie. Ons moet ons vryheid van keuse gebruik om iets te doen. Ware vryheid beteken jy is vry om iets goeds te doen. Negatiewe vryheid is dus altyd onvolledig.

 

Dit is duidelik dat die moderne siening van vryheid baie ernstige probleme het. Vryheid mag nooit ‘n verskoning vir selfsugtigheid word nie Vryheid is nooit ‘n doel op sigself nie. Jy moet jouself vir iets in hierdie lewe gee anders het jou lewe geen sin nie. Almal het liefde, betekenis en tevredenheid in die lewe nodig. Daarom is almal onder die beheer van iets anders.

 

Waar pas God in hierdie hele debat oor vryheid in? Daarna gaan ons volgende keer kyk.