1

Vyf kenmerke wat God nie deel nie

Vyf kenmerke wat God nie deel nie

God hou daarvan om ding met ons te deel – lewe en die hele skepping is voorbeelde. Daar is sekere dinge dat net Hy het, want Hy is God. Ons dink soms God is net soos ons – net groter en magtiger. God is nie net meer as ons nie – Hy is in ’m klas van sy eie. Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mense het hom gesien of kan Hom sien nie. Aan Hom kom oë eer en ewige mag (1 Timoteus 6:15 – 16). God is oneindig groot. Hier is vyf maniere waarop ons dit sien.

  1. God is selfversorgend

God besaan as die Drie-enige God van altyd af in volkome liefde en gemeenskap. In liefde het God die wêreld gemaak. Hy doen dit vanuit sy liefde en vryheid, nie omdat Hy moes nie. Sy begeerte was dat ons in daardie liefde sou deel. Terwyl ons van Hom afhanklik is, is Hy nie van ons afhanklik nie.  Nogtans is dit vir Hom ‘’n vreugde om ons te skep vir gemeenskap met Hom.

 

  1. God is Gees

God het nie liggaamsdele soos ‘’n mens nie: God is Gees en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid (Johannes4:24). Hy is volmaak. Hy kan nie verander nie, want HY is volmaak in liefde planne, doelwitte en majesteit.

 

  1. God weet alles

U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore (Psalm 139:16). Selfs Jesus se dood het God nie onverhoeds betrap nie: God het dit besluit en vooruit bepaal om Hom uit te lewer en julle het Hom deur heidene aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak (Handelinge 2:23). Omdat sy kennis allesomvattend is, kan ons vertrou dat die bose, sonde en dood nooit die finale oorwinning sal behaal nie of sy beloftes aan ons ongedaan sal maak nie.

 

  1. God is altyd teenwoordig

Omdat God Gees is word Hy nie deur ruimte -wat ons woorde, optredes en teenwoordigheid beperk – beperk nie. God het afgebuig na ons, sy skepsels, om besondere plekke en tye toeganklik vir sy teenwoordigheid te maak. Daar kan ons God in sy verlossende liefde vind.

 

  1. God is almagtig

God is nie net kwantitatief groter as ons nie, Hy is ook kwalitatief groter as ons. God alleen is ewige Gees, met vryheid wat van ons vryheid verskil