Word deel van God se gemeenskap

image_pdfimage_print

 

The sun is no less bright because men do not perceive its light – Johannes Calvyn

 

Word deel van God se gemeenskap

Die woord koinonia word dikwels in die Nuwe Testament gebruik. Oorspronklik het dit na ‘n vergadering of ‘n vennootskap waaraan almal deelneem, verwys. Kom ons kyk van nader wat die geloofsgemeenskap van God beteken.

  1. Dit is ‘n roeping

Dit is ‘n gesamentlike roeping. Dit gaan oor meer as Christelike sosiale aksies. Jesus Christus het sy kerk gebou op die Groot Opdrag – die roeping vir sy dissipels. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het (Matteus 28:19 – 20). Die geloofsgemeenskap het ‘n gesamentlike roeping: maak dissipels. Begin lokaal en versprei dan al verder uit.

 

  1. Aanbid saam

Laat ons dan ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente as wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan (Hebreërs 10:24 – 25). Ons moet gereeld bymekaar kom en mekaar bemoedig en versterk Dit doen ons in die konteks van aanbidding.

 

  1. Lewe saam as Christene

Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle ‘n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog ‘n “vandag” is, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie (Hebreërs 3:12 – 13). Hierdie is ‘n oproep van almal wat deel van die geloofsgemeenskap is om om te sien na diegene wat nie geestelik sterk is nie. Ons moet bewus wees van die ander lede van die gemeenskap; ons moet hulle bemoedig – veral in moeilike tye of as hulle ly of terneergedruk is.

 

My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat ‘n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat ‘n menigte sondes vergewe word (Jakobus 5:19 – 20).

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print