9 November: Geloof laat jou God so helder raaksien dat jy van jouself vergeet. – Jan van der Watt

image_pdfimage_print

Heb 11:20-31 (fokus 11:20-31)

 Een van die geloofshelde wat so in Heb 11 besing word, vang nogal die oog… Ragab, die straatvrou. Dit moes ‘n merkwaardige vrou gewees het. Sy was nie eers ‘n Jood nie; tog pryk sy nie alleen hier in die heldegalery van God nie (31), maar is ook deel van die geslagsregister van Jesus (Mat 1:5). Dit is nogal noemenswaardig vir ‘n prostituut.

Hierdie vrou was inderdaad merkwaardig. Wat haar so merkwaardig gemaak het, was haar onwrikbare vertroue in die God van Israel; ‘n vertroue wat haar aangespoor het om alles vir Hom te doen wat Hy gevra het, al sou dit haar wat ook al kos. Al was sy nie deel van Israel nie, maar van hulle vyande (die mense van Jerigo – Jos 2), het sy nie ‘n oomblik getwyfel dat God werklik God is nie. Nog belangriker, as bewys van haar geloof het sy haar eie lewe op die spel geplaas: sy het die spioene van Israel in haar huis vir die Jerigopolisie weggesteek en hulle nog gehelp om weg te kom ook. Elke ding wat sy gedoen het, was lewensgevaarlik en kon haar einde beteken het… nogtans het sy nie vrae gevra nie. Sy het gedoen, omdat sy geweet het haar lewe is in die hande van die lewende God. Dit is wat haar so merkwaardig gemaak het.

Geloof neem jou tot op daardie punt waar jy God so helder en duidelik raaksien, dat jou eie belange begin vervaag. Hy raak vir jou so belangrik dat jy van jouself begin vergeet. Wat dan saakmaak is wat Hy graag wil hê, al kos dit jou wat. Vir sulke mense is daar plek in die heldegalery van God. Het jy ook ‘n plekkie daar?

image_pdfimage_print

You may also like...