www.bybelkennis.co.za

Die jonger vroue

  “To love means loving the unlovable. To forgive means pardoning the unpardonable. Faith means believing the unbelievable. Hope means hoping when everything seems hopeless.” G.K. Chesterton   Die jonger vroue Ons het reeds gehoor wat Paulus vir die ouer...

Kleingroepe en visie

  I had rather stand against the cannons of the wicked than against the prayers of the righteous. —Thomas Lye   Kleingroepe en visie Sonder rigting sal jou kleingroep ‘n rustige dood sterf. Goeie kos en alledaagse gesprekke kan nie die fondament...

God se woord en die kerk

  Winning arguments does not create spiritual transformation. —Paul Wartman   God se woord en die kerk Baie kerke verkeer in ‘n krisis. In baie gevalle kan ons nie tussen die kerk en die wêreld onderskei nie. In kerke val die...

Die ballingskap en terugkeer

  The parent who tries to train without setting a good example is building with one hand, and pulling down with the other. —J.C. Ryle   Die ballingskap en terugkeer Hierdie is deel van Mel Lawrenz se reek How to Understand...