www.bybelkennis.co.za Blog

Aäron

Mense in die Bybel: Aäron (1) Wie was Aäron? Hy was die seun van Amram en Jogebed, die broer van Moses en Mirjam. Hy het met Eliseba getrou en het vier seuns gehad: Nadab, , Abihu, Eleasar en Itamar (Numeri...