Die gemeente se gesondheid

image_pdfimage_print

 

If there were no God, there would be no atheists – G.K.Chesteron

 

Die gemeente se gesondheid

Te veel bediening word lukraak gedoen, maar bediening is te belangrik om dit so te doen. Ons moet dink waaroor die bedienings in ons gemeentes gaan. Hulle moet goeie rentmeesters wees van alles wat hulle ontvang het. Rick Warreen glo dat daar sewe belangrike vrae is wat gevra moet word as ons doeltreffende bedienings wil hê.

  1. Hoekom is jy hier?

Elke bediening moet ‘n duidelike idee hê van sy bestaansrede. Dit beteken hulle moet weet wat hulle moet doen en net so belangrik wat hulle nie moet doen nie. As iets nie inpas in die bestaansdoel van die bediening nie, word dit nie gedoen nie.

 

  1. Watter doel van die gemeente vervul jou bediening?

Elke bediening moet aan ten minste een van die doelwitte van die gemeente verbind wees. Hierdie doelwitte is gewoonlik aanbidding, evangelisasie, gemeenskap, dissipelskap en uitreik.

 

  1. Wie probeer jy bereik?

Is dit die gemeente of die gemeenskap of net die gelowiges of net volwasse gelowiges. Die gemeenskap se behoeftes verskil van dié van die gelowiges. As jy weet wie jy wil bereik, sal dit jou bediening beïnvloed.

 

  1. Waar dink jy roep God jou bediening om oor ses maande te wees?

Hier moet bedieningsleiers droom. As bedieningsleiers nie oor die toekoms kan droom nie, is hulle nie gereed om te lei nie.

 

  1. Hoe doen jou bediening wat hulle geroep is om te doen?

Vir die gemeente om gesond te wees, moet al sy sisteme werk. Leiers moet gereeld bid en dink oor hoe hulle hulle bediening kan verbeter.

 

  1. Met wie werk jy saam om dit te doen waarvoor God jou geroep het?

Bedieningsleiers moet gedurig soek na mense wat by hulle bediening gevoeg kan word. Jesus het gesê dat die oes groot is, maar die arbeiders is min. Bid vir meer arbeiders.

 

  1. Op watter manier dien jy mense?

Die bedienings moet die mense in die gemeenskap dien. Hanteer jy hulle fisiese, emosionele of geestelike behoeftes? Kan jy dalk waarde byvoeg by die diens wat die bediening lewer?

 

Bedienings is belangrik. Maak seker dat hulle optimaal funksioneer.

 

image_pdfimage_print