www.bybelkennis.co.za Blog

Die Handelinge van die Apostels: Die Joodse Raad se reaksie op Petrus se voordrag (Hand 4:13-22) – Francois Malan

4:13 Die Raad het uit die optrede van die twee apostels gesien (theoreō) hoe vrymoedig hulle is en deur ondervraging uitgevind (katalambánomai) dat hulle ongeleerde mense is (agrammatoi wat nie formele opleiding gehad het nie, ongeletterde vissers, Luk 5:2,10), en...

Die Handelinge van die Apostels: Petrus se toespraak in die tempel (deel 2 – Luk 3:21-26) – Francois Malan

3:21 ‘Die hemel moes Hom (Jesus) ontvang…’ ‘moes’ volgens die raadsplan van God; moes Hom ‘ontvang’ (deksasthai aoristus infinitief, wat reeds gebeur het). ‘Hemel’ (ouranos) verwys na die bonatuurlike woning van God, waar Jesus in sy heerlikheid moes ingaan (Luk...