www.bybelkennis.co.za Blog

Wat Is wysheid (12)

Wat Is wysheid (12) Die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom, gee alles wat jy het om insig te bekom. Slaan dit hoog aan, dan sal dit aan jou aansien gee. Dit sal jou ‘n man van betekenis...

Wat is wysheid? (11)

Wat is wysheid? (11) Moenie ‘n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie. Moenie vir iemand sê; “Gaan eers terug en kom môre weer, dan help ek jou,”...