Die Missie van die Kerk (2)

image_pdfimage_print

 

There is no absolute independence for man, our nature requires us to serve some master – J. Denney.

 

Die Missie van die Kerk (2)

Missie = belangrike opdrag; totaal van die doelstellings, oogmerke van ‘n instelling. Latyn: mittere = stuur – HAT).

Kevin Deyoung en Greg Gilbert het ‘n interessante boek (The Mission of the Church geskryf). Ek gaan ‘n paar blogs hieraan bestee.

 

Jesus stuur ons uit in die wêreld om wat te doen?

Missie is nie alles wat ons in Jesus se Naam doen nie. Missie is ‘n spesifieke taak wat aan ons gegee is om te vervul. Die Groot Opdrag (meer presies opdragte, want ons kry dit in Matteus 28:16 – 20; Markus 13:10, 14:9; Lukas 24:44 – 49; Handelinge 1:8) kom na Jesus se opstanding en voor sy hemelvaart. Hoekom beklemtoon ons juis hierdie teks as ons van die missie van die kerk praat?

  1. Missie se fondament moet God se opdragte wees. Een misverstand is dat ons glo dat dit wat God in die wêreld doen ons ook moet doen. Baie van dit wat God doen, is gawes waarvan ons net getuig – soos verlossing. Dit beteken nie dat ons nie versigtig aandag gee aan wat God se missie is nie, maar dat dit wat Jesus uitdruklik vir sy dissipels sê om te doen in sy afwesigheid is tog belangriker.
  2. Die plasing van die Groot Opdrag is van strategiese belang – hulle is Jesus se finale woorde op aarde. Dit is belangrik dat dit in drie evangelies en in Handelinge voorkom.
  3. Die Groot Opdrag vat baie van die belangrikste temas in die Nuwe Testament saam. Kyk ons na Handelinge sien ons dat alles in hierdie boek daaruit voortvloei.

Die Groot Opdrag is nie sommer net woorde wat ons aan die einde of die begin van ‘n verhaal kry nie. Hulle vorm die hele verhaal – of as die klimaks waarop alles uitloop (die evangelies) of die fonteein waaruit alles voorvloei.

 

Volgende keer kyk ons nader na wat hierdie Groot Opdrag is.

 

image_pdfimage_print