Aanbidding: Wat is dit? my hele lewe

image_pdfimage_print

It is only with gratitude that life becomes rich!Dietrich Bonhoeffer

Aanbidding: Wat is dit? My hele lewe

Die hoogste doel van die mens is om God te verheerlik en vir altyd te geniet. Hierdie is ‘n aanhaling uit die Westminster Shorter Catechism. Aanbidding is waarvoor ons gemaak is. Besef ons dit nog? Baie mense loop weg van God al het hulle geweet van hierdie waarheid.

My hele lewe

Aanbidding is nie die sing van ‘n paar liedere voor die preek nie. 

Wees altyd bly. Bid gedurig (1 Tessalonisense 5:16 – 17). Aanbidding is voortdurende  bid wat elke oomblik van my lewe vul. Ons liggame is immers veronderstel om tempels van aanbidding te wees: Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie?  Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik (1 Korintiërs 619 – 20). Elke gelowige is deel van die koninklike priesterdom wat vir God afgesonder is (1 Petrus 2:9). Gee julleself aan God as lewende en heilige offers … dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen (Romeine 12:1 – 2).

Die priesters van die Ou Testament het beurte geneem om diens te doen in die tempel. Aanbidding was 24 uur per dag beskikbaar. Ons moet steeds vir God op ‘n voortdurende basis aanbid. Gedurende die dag, soos ons werk,  gee ons aan God in aanbidding ons vreugdes, ons vrese, ons werk, ons familie en vriende, ons wil en ons toekoms.

Die aanbidding van God is ‘n deug – ons hoogste doel in die lewe

Doel beteken om  te vervul dit waarvoor ons gemaak is. Om in sonde te leef – doelbewuste ongehoorsaamheid aan die geopenbaarde wil van God – is die teenoorgestelde van ‘n deug. Sonde laat ons leeg en gefrustreerd agter. As ons ons lewens toewy aan doelwitte van God, as ons saam met Hom loop en as ons Hom daagliks verheerlik, word ons verander en word die wêreld om ons geraak.

Omdat ons gemaak is om God te verheerlik, is aanbidding dié deug van die mens. In aanbidding vervul ons ons ware doel.

image_pdfimage_print

You may also like...