Afleidings

image_pdfimage_print

Plainly, hypocricy is a massive challenge  for the Christian faith and for all of us as Christians – Os Guinness

Afleidings

Being unable to cure death, wretchedness and misery, men have decided, in order to be happy, not to think about such things (Pascal).

Daar is baie dinge wat ons aandag wegtrek van die dinge in die lewe wat werklik ons aandag nodig het. Afleiding is die algemeenste oorsaak vir wat Sokrates die “lewe wat nie ondersoek is nie,” genoem het.

 

Sê die Bybel iets oor afleidings? Beslis.

 

  1. Afleidings is nutteloos voor God en sy waarheid

In die Skrif kry ons baie tipes afleidings: leuens, ‘n gemaklike lewenstyl, vals profesieë, afgode, ens.

Julle sê: “Ons het ‘n ooreenkoms met die dood, ons het ‘n verstandhouding met die doderyk; wanneer die vloed aangestroom kom, sal hy ons nie tref nie. Ons het die leuen ons skuilplek gemaak, ons kruip veilig weg agter die valsheid (Jesaja 18:15).

Jesaja het dit hier teen diegene wat dink hulle kan ‘n muur van leuens bou en daaragter teen die werklikheid skuil. Amos het dit teen die afleiding van die lewenstyl van die rykes.

Ellende wag vir dié wat so rustig in Sion woon, dié wat so veilig voel op Samariaberg, die vername mense van die voorste nasie op wie die koningshuis van Israel hom verlaat! (Amos 6:1)

Dié afleiding is natuurlik vals profesie en vals godsdiens.

So sê die Here die Almagtige: Julle moenie luister na wat die profete sê nie, die profete wat vir julle as profete optree. Hulle verwek vals verwagtings by julle, hulle praat oor visioene wat hulle self uitdink, nie oor wat die Here sê nie (Jeremia 23:16)

Die visioene van jou profete was vals en misleidend: hulle het nie jou sondes blootgelê sodat jou ballingskap afgeweer kon word nie; die openbarings wat hulle vir jou gegee het, was vals en het tot jou verwerping gelei (Klaagliedere 2:14).

As God kom om te oordeel sal vals godsdienste of ‘n vals vertroue op afgode ons nie bewaar nie.

 

  1. Afleidings mag bevredigend in die korttermyn wees, maar in die langtermyn is dit ‘n ramp

Ons kry hierdie tema herhaaldelik in Jesaja. Hy sê dat afleidings goed werk … en skielik werk hulle nie meer nie.

Niemand stel sy saak eerlik nie; geen uitspraak is betroubaar nie. Almal vertrou op leë woord, wat hulle sê, is nie waar nie, hulle is swanger van kwaad, hulle bring onreg voort (Jesaja 59:4).

Esegiël gee ‘n baie grafiese voorbeeld van die nutteloosheid van afleidings:

Hulle het my volk verlei, hulle het gesê: “Dit sal goed gaan” toe dit nie sou goed gaan nie, en toe die volk ‘n muur bou, het die profete dit netjies afgewit … Die muur gaan val en die mense sal vir julle vra: ‘Waar is die witsel waarmee julle dit afgewit het?’ “Daarom,” so sê die Here my God, “laat Ek stormwinde losbreek in my gramskap, laat Ek stortreëns in my toorn, haelstene in my gramskap kom om alles te vernietig. Ek breek die muur af wat julle so netjies afgewit het. … Dan sal julle besef dat Ek die Here is (Esegiël 13:10 – 14).

 

Ons leef vandag in die wêreld van afleidings: rykdom, vermaak en tegnologie is enkele voorbeelde. Ons fokus nie meer ons aandag op enigiets vir ‘n lang tydperk nie. Geen wonder die laaste ding waaraan ons dink is dinge soos die betekenis van die lewe, die dood en ons prioriteite nie. Afleidings is vandag vir baie mense ‘n doelbewuste keuse, want hulle glo dat dit hulle teen die onwelkome, maar logiese, uitkoms van dit wat hulle glo, sal beskerm.

 

 

image_pdfimage_print