Algemene foute wat ons maak (2)

image_pdfimage_print

How can we learn to pray? Instruction helps, but example is the key. —Dennis Johnson

Algemene foute wat ons maak (2)

Ek gaan onder andere van Dave Craft se Mistakes Leaders Make (2012) gebruik maak. Die eerste fout waarna ons gaan kyk, is: ons laat toe dat bediening Jesus verplaas

Die mens se aard, om dit so te stel, is ‘n voortdurende fabriek vir afgode (Johannes Calvyn).

Die grootste fout wat ons kan maak, is om nie aan Jesus Christus sy regmatige plek in ons lewens en bediening te gee nie. Alles wat ons in Jesus se plek stel, is per definisie ‘n afgod. Ons begin dikwels goed, maar die lof van mense word mettertyd baie belangrik vir ons – die respek van ons vriende word belangriker as Jesus Christus.

Luister na Jakobus: Terwyl daar bittere naywer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie (Jakobus 3:14). Hierdie is ‘n resep vir ‘n ramp. Ons identiteit in en intimiteit met Jesus verdwyn stadig – met verloop van tyd staan bediening sentraal in ons tyd en fokus. Van hier spiraal alles na onder.

As bediening Jesus Christus  vervang, maak ons ‘n Pandora-kis oop. Bediening word nou ‘n afgod – Jesus Christus  beklee nie meer sy regmatige eerste plek in ons liefde nie. Die fokus is nie meer op Jesus Christus nie, maar op ons en wat ons bereik. Ons sê dat alles wat ons doen vir die Here is – ons glo ons motiewe is suiwer. Maar, bediening mag nooit Jesus Christus se plek in jou hart inneem nie: Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af  (1 Johannes 5:21).

Bediening vervul nou ons diepste lewensbehoeftes. Petrus waarsku: Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind (1 Petrus 5:8)

Wat moet ons doen?

  1. Besef dit is ‘n probleem – moenie verskonings maak of rasionaliseer nie. Bid soos Dawid: Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë (Psalm 51:6) Ons het hier met ‘n gesindheid te doen – dit begin met die manier waarop ons na dinge kyk en die manier waarop ons dink. Kolossense 3:4: Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met Hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Jesus Christus is my lewe – nie my bediening nie. Want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins (Filippense 1:21) Lees gereeld sleutelverse soos hierdie; dink na oor hulle; bid oor hulle.
  2. .As die Here dit duidelik maak dat ek begin wegdryf, aanvaar dit onmiddellik, bely dit, toon berou en vra sy hulp
  3. Ek het mense om my nodig wat nie bang is om my tereg te wys nie. In die boodskap aan die gemeente in Efese lees ons: Maar dit het Ek teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie (Openbaring 2:4).

Die eerste groot fout wat ons maak, is om Jesus Christus sy regmatige plek in ons lewens te ontneem.

Die tweede groot fout wat ons maak, is dat ons toelaat dat vergelyking met ander ons tevredenheid vervang.

image_pdfimage_print

You may also like...