Argumente in die Bybel oor belangrike godsdienstige sake

image_pdfimage_print

Arrogant worship is an oxymoron, a contradiction in terms. —R.C. Sproul

Argumente in die Bybel oor belangrike godsdienstige sake

In ons vorige blog het ons in die algemeen na die gebruik van argumente in die Bybel gekyk. Nou gaan ons spesifiek na argumente oor belangrike godsdienstige sake kyk.

  • In Genesis 3 gebruik die slang allerhande misleidende argumente om Adam en Eva te oortuig om sonde te doen.
  • 1 Konings 18: Elia bied argumente aan om Israel te oortuig dat hulle eerder die God van Israel as Baäl moet aanbid. Elia sê dat dit eintlik God se argumente is wat hy net aanbied.
  • In die Nuwe Testament kry ons baie argumente waarom mense na Jesus Christus moet kom vir hulle verlossing. In Handelinge 2 lees ons Petrus se toespraak op pinksterdag. In sy toespraak argumenteer hy dat die mense hulle moet bekeer en laat doop. Omdat Petrus ‘n apostel van Jesus Christus was, het ons hier te doen met argumente wat van God kom. Paulus doen presies dieselfde in sy toesprake in Handelinge.
  • Hy het die Skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan (Handelinge 17:3). Paulus het  argumente gebruik om die mense in Tessalonika te oortuig.
  • Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvresendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die mense gepraat (Handelinge 17:17).
  • Maar elke sabbatdag het hy in die sinagoge met die mense geredeneer en Jode en Grieke probeer oortuig (Handelinge 18:4).

Dit is duidelik dat argumente, redenasies en logika wel ‘n plek het in ons godsdiens. Geloof is belangrik vir die gelowige, maar ons praat nie hier van blinde geloof nie. In wese kan ons sê dat die hele Bybel funksioneer as argument om ons te oortuig om onsself, ons gedrag en dit wat ons glo, te verander.

Gevolgtrekking: Argumente speel ‘n belangrike rol in die Bybel en ook in die moderne lewe. Argumente is belangrik, maar ook logika, want die ontleding van die argument is net so belangrik soos die argument self.

 

 

image_pdfimage_print