Bestudeer ‘n Bybelse karakter

image_pdfimage_print

 

To speak of hell is precarious. But not to speak of hell is more percarious –  Timothy Keller

 

Bestudeer ‘n Bybelse karakter

Hierdie is weer een van Mel Lawrenz se artikels oor hoe om die Bybel te lees.

Die kernbetekenis van die Bybel sal ons maklik verstaan as ons die Bybel lees. Dit gaan oor God en mense en God se optrede om gebroke mense te red. Dit is soos ‘n drama met een hoofkarakter – God – en baie ondersteunende karakters. Sommige is net name in ‘n geslagsregister; ander soos Abraham, Josef, Moses, Petrus, ens is die onderwerp van verhale.

 

Dit is dus nie verbasend dat ons in Bybelstudie soms ‘n spesifieke karakter wil bestudeer nie. Hoe doen ons dit?

  1. Begin met die regte aannames

Ons lees die verhaal van Abraham in Genesis 12 – 25. In die proses kry ons insigte in die aard van die menslike natuur en die weë van God.  Nie alle besonderhede in die lewe van Abraham het ‘n parallel in ons ondervindings nie. Ons moenie probeer om alle besonderhede van Abraham se lewe op ons lewens toe te pas nie. Ons moet ook onthou dat helde in die Bybel steeds sondige mense was. Die lewe van die belangrikste karakters in die Bybel gee aan ons ‘n paar geestelike beginsels en nie lesse in elke klein besonderheid nie.

 

  1. Ons moet die regte gedeeltes kry

Jy kan maklik die gedeeltes waarin byvoorbeeld Baranabas vermeld word in ‘n konkordansie kry. Jy moet seker maak dat hulle almal na dieselfde persoon verwys. Name soos Maria, Johannes en Jakobus is baie algemeen in die Nuwe Testament.

 

  1. Lees elke gedeelte in konteks

Moenie net geïsoleerde verse lees nie. Lees ook die verse om die verwysing – selfs die hele hoofstuk. Maak notas. Ons waarnemings mag die volgende insluit:

  • Die omstandighede van die verhaal
  • Hoe die persoon opgetree en gepraat het
  • Die reg of verkeerd van wat hy gedoen of gesê het
  • Die ontwikkeling van die karakter

 

  1. Maak gevolgtrekkings en toepassings

Kyk na die kern van die persoon se lewe. Is daar lesse vir my vir vandag in sy lewe? Moenie dit forseer nie.

 

 

image_pdfimage_print