Boeke van die Bybel

image_pdfimage_print

Boeke van die Bybel

Die Bybel is eintlik ʼn biblioteek boeke. Die boeke is oor ʼn lang periode van ongeveer 2000 jaar geskryf en verskil dus baie, nie alleen wat die verskillende situasies betref waarin die boeke ontstaan het nie, maar ook wat inhoud betref. Natuurlik was daar ook baie verskillende skrywers. Die literêre styl van die boeke verskil ook: party boeke is geskiedenisbeskrywings, ander is gedigte, ander bevat weer ʼn klomp wette of kort wysheidspreuke. Die Bybel is dus nie net ʼn biblioteek boeke omdat daar baie boeke (66 in totaal in die Protestantse Bybel en 82 in die Rooms-Katolieke Bybel) is nie, maar ook om dit ʼn baie wye verskeidenheid boeke bevat. Kom ons stap deur die biblioteek.

 

–  Die Protestantse Bybel het 66 boeke wat in twee dele opgedeel is, naamlik die Ou Testament (39 boeke) en die Nuwe Testament (27 boeke). Dit is in ongeveer 30 500 verse opgedeel.

–  Die Rooms-Katolieke het sestien boeke meer in hulle Bybel wat algemeen bekend is as die “Ou-Testamentiese Apokriewe”.

–  Die Bybel is ʼn biblioteek boeke wat oor byna 2000 jaar geskryf is. Party skrywers ken ons, ander nie. In party gevalle is die boeke deur een persoon geskryf en in ander gevalle het die boek oor ʼn lang tyd ontwikkel aan die hand van ʼn paar redakteurs.

–  Onder die mense wat deel was van die skrywe van die Bybel was ʼn medikus, ʼn volksleier, ʼn skaapwagter, ʼn voormalige Fariseër, ʼn belastinggaarder, ʼn koning, verskeie profete, ʼn boer, ʼn visserman, ʼn gemeenteleier, ʼn digter, om maar ʼn paar te noem.

–  Dit is die boek wat die meeste in die geskiedenis verkoop het.

–  Dit is die boek wat in die meeste tale in die wêreld vertaal is (byna 90% van die tale).

–  Van die boeke soos die Evangelies of Konings en Kronieke gaan oor dieselfde geskiedenis, maar vertel dit uit verskillende perspektiewe.

 

Die Ou Testament

Wet

Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium.

Geskiedenis

Josua, Rigters, Rut, 1 & 2 Samuel, 1 & 2 Konings, 1 & 2 Kronieke, Esra, Nehemia, Ester.

Wysheid en Poësie

Job, Psalms, Spreuke, Prediker, Hooglied.

Groot Profete

Jesaja, Jeremia, Klaagliedere, Esegiël, Daniël.

Klein Profete

Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi.

 

Die Nuwe Testament

Evangelies

Matteus, Markus, Lukas, Johannes.

Geskiedenis

Handelinge.

Briewe

Romeine, 1 & 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 & 2  Tessalonisense, 1 & 2 Timoteus, Titus, Filemon, Hebreërs, Jakobus, 1 & 2 Timoteus, Titus, Filemon, Hebreërs, Jakobus, 1 & 2 Petrus, 1, 2 & 3 Johannes, Judas.

Apokalips

[Apokalips = gebeure, tydperk wat aan die Laaste Oordeel laat dink; profesie oor die Laaste Oordeel (HAT)]

Openbaring. (Dit is ook eintlik ʼn brief, maar wat in ʼn besondere tipe literatuur gegiet is.)

 

Uit : Die Bybel A-Z

Redakteur : Jan van der Watt

Uitgewer : CUM

 

image_pdfimage_print

You may also like...