Bonhoeffer (15)

image_pdfimage_print

The more you pray, the less you’ll panic. The more you worship, the less you worry. You’ll feel more patient and less pressured.” ― Rick Warren

Bonhoeffer (15)

Goedkoop genade beteken dat die sonde, maar nie die sondaar, vrygekoop is. Omdat genade alles doen, kan alles maar bly soos dit in die verlede was – alles wat ons doen is immers tevergeefs. Die wêreld bly wêreld en ons bly sondaars. Die Christen leef nes die wêreld leef.

 

Goedkoop genade is wat ons vir onsself toeëien; goedkoop genade is die verkondiging van vergifnis sonder berou; dit is die gebruik van die Nagmaal sonder belydenis van ons sonde; goedkoop genade is genade sonder dissipelskap; goedkoop genade is genade sonder die kruis en sonder die lewende Jesus Christus wat mens geword het.

 

  • Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Julle weet tog: as julle julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van dié een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood; as dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen (Romeine 6:15 – 18).
  • Skep vir my ‘n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie? Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met toewyding dien (Psalm 51:12 – 14).

 

Wat gebeur met die dissipels as sout vir die aarde as die kerk sulke goedkoop genade uitdeel? Herken ons sekere van hierdie eienskappe van goedkoop genade wat Bonhoeffer hier identifiseer ook in ons eie lewens of in ons geloofsgemeenskap?

 

Here, U het my met ‘n ewigdurende liefde lief. Verlos my van goedkoop genade dat ek op u liefde met my hele lewe kan reageer. Amen.

 

image_pdfimage_print

You may also like...