Christelike Tevredenheid

image_pdfimage_print

It takes more grace than I can tell

To play the second fiddle well

Anoniem

 

Christelike Tevredenheid

Die godsdiens is ‘n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het (1 Timoteus 6:6).

Ware tevredenheid beteken dat ek God se wil in elke aspek van my lewe aanvaar. Dit is ‘n gawe wat ons dikwels nie waardeer nie. Daar is net een manier om tevredenheid te ontdek: leer dit. Dit is deel van die proses waarvan Paulus praat: Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe (Romeine 12:2). Dit is nie die produk van ‘n reeks optredes nie, maar van ‘n veranderde karakter.

  

Christelike tevredenheid beteken dat my tevredenheid nie deur my omstandighede bepaal word nie. Vir Paulus was tevredenheid die vrugte van ‘n voortgaande, intieme verhouding met Christus: Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee (Filippense 4:13).

 

In Psalm 131 gee die psalmis vir ons ‘n pragtige beeld van tevredenheid: Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Maar waarmee het die psalmis gesukkel wat hom so ontevrede gemaak het: Selfverheffing en hoogmoed. Natuurlik is ambisie nie altyd verkeerd nie. Maar om geduldig vir God se regte tyd te wag, maak ons soms ontevrede. Tevredenheid is om geen groter ambisie te hê as om geheel en al aan God te behoort en tot sy beskikking te wees nie – op die plek wat Hy bepaal, die tyd wat Hy kies en met die voorsiening wat Hy maak.

 

Maar die psalmis gaan verder: Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Tevredenheid beteken dat ek my beperkings ken. Ek sal nooit tevrede wees as ek presies wil weet wat God besig is om te doen nie of presies wat Hy alles vir my toekoms beplan nie …

 

 

image_pdfimage_print