Die Drie-eenheid en gebed (1)

image_pdfimage_print

 

To encounter the words of Scripture is to encounter God in action – Timothy Ward

 

Die Drie-eenheid en gebed (1)

[Ek gaan onder andere van Tim Keller se boek Payer: Experiencing Awe and Intimacy with God gebruik maak.]

Ons sê dat gebed ‘n ontmoeting is. Maar met wie? Met ons hemelse Vader. Die Vader het sy Seun gestuur om ons van ons sondes te verlos. Hoekom? Sodat ons God se aangenome kinders kan word.

Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur … om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: “Abba!” Dit beteken: Vader! (Galasiërs 4:4 – 6).

 

Omdat God ons Vader is, het ons ‘n verhouding van liefde en versorging met Hom. Die Bybel reserveer die gebruik van kinders van God tot diegene  wat in God se familie opgeneem is in genade en deur geloof. As ons in ‘n nuwe familie opgeneem word, beteken dit dat ons ons daaglike lewe moet aanpas by ons nuwe familie. Luister net wat sê Jesus:

Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net soos U My liefhet (Johannes 17:23)

Wat ‘n merkwaardige uitspraak.

 

God het ons as sy kinders aangeneem. Dit beteken dat Hy ons liefhet asof ons alles gedoen het wat Jesus Christus gedoen het. Nou kan ons sonder vrees die Vader nader. Ons het ‘n intieme, onbreekbare verhouding met die God van die heelal. Om kind van God te wees, beteken dat ons toegang tot Hom het. God luister na ons en hou ons dop.

Wat is die mens dan dat U aan Hom dink, die mensekind dat U na hom omsien (Psalm 8:5).

 

Gebed is ‘n manier om hierdie toegang tot Vaderlike liefde en versorging vir ons toe te eien. Nou het ons die versekering ons word versorg.

 

Volgende keer gaan ons na die rol van die Heilige Gees in gebed kyk.

 

image_pdfimage_print