Die Drie-eenheid en gebed (2)

image_pdfimage_print

 

The Bible does not present  an art of prayer, it presents the God of prayer – Edmund p. Clowney

 

Die Drie-eenheid en gebed (2)

[Ek gaan onder andere van Tim Keller se boek Payer: Experiencing Awe and Intimacy with God gebruik maak.]

 

In die vorige blog het ons die vraag : Gebed is ‘n ontmoeting: met Wie? geantwoord. Ons het gesien dat dit ‘n ontmoeting met God die Vader is. Dit bring ons by ‘n volgende vraag: Maar hoe kry ons toegang tot God die Vader?

Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader (Efesiërs 2:18).

Almal wat glo, het die begeerte om te bid. Deur die Heilige Gees is gebed geloof wat hoorbaar word.

Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. … julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat uitroep: “Abba!´Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is (Romeine 8:14 – 16).

 

Die Heilige Gees vul die Christen met vertroue in God se liefdevolle teenwoordigheid. Die Heilige Gees gee aan gelowiges die vertroue dat hulle verhouding met God nie van hulle prestasies afhang nie. Die Heilige Gees gee aan ons geloof vol vertroue wat natuurlikerwyse oorgaan in gebed. Die Heilige Gees gaan nog verder:

 Die Gees staan ons ook in ons swakheid by; ons weet nie hoe en wat ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugting wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges (Romeine 8:26 – 27).

 

Die Heilige Gees plaas in ons ‘n diep verlange om God se wil te doen en om sy heerlikheid te sien.

 

Ons het nou reeds na gebed en die Vader en die Heilige Gees gekyk. Volgende keer kyk ons na gebed en Jesus Christus,

 

image_pdfimage_print