Die geloofwaardigheid van die evangelie

image_pdfimage_print

 

The church is at the centre of the eternal and historical purpose of God – John Stott

 

Die geloofwaardigheid van die evangelie

Hoe kan ons die evangelie in ‘n pluralistiese samelewing geloofwaardig maak? Hoe kan ons mense oortuig dat God se mag oor mense se aangeleenthede gemanifesteer word deur ‘n Man wat aan die kruis gesterf het? Dit kan ons net doen in ‘n geloofsgemeenskap wat die evangelie glo, verkondig en uitleef. Jesus Christus het nie ‘n boek geskryf nie … Hy het ‘n gemeenskap om Hom bymekaar gebring.

 

Hierdie geloofsgemeenskap vandag is die kerk. Die ware liggaam van Jesus Christus het die volgende eienskappe:

  • Dit is ‘n gemeenskap waarin God geloof en geprys word.
  • Dit is ‘n gemeenskap wat nie vir homself leef nie, maar intens betrokke is by die probleme van sy samelewing.
  • Dit is ‘n gemeenskap waarin die waarheid geld.
  • Dit is ‘n gemeenskap waar mense voorberei en ondersteun word in hulle uitoefening van die geestelike priesterdom (1 Petrus 2:5)
  • Dit is ‘n gemeenskap van wedersydse verantwoordelikheid.
  • Dit is ‘n gemeenskap van hoop.

 

Weerspieël ons gemeentes vandag steeds hierdie kenmerke?

 

 

image_pdfimage_print