Die Groot Geloofswoordeboek: Baptiste

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Baptiste

In Suid-Afrika is daar verskillende Baptistekerke, maar dit is almal klein groepies. Dit geld ook van die res van Afrika.

In Engeland en veral in Noord-Amerika is daar egter baie groot Baptistekerke. Die grootste een is die Southern Baptist Convention (SBC) in die VSA wat ongeveer veertien miljoen lid­mate het en naas die *Katolieke Kerk (wat wêreldwyd ‘n eenheid is) waarskynlik die grootste denominasie in die wêreld is en ook die grootste sen­ding­uitreik het.

Die Baptiste kom uit die Gereformeerde wêreld van die Engel­se Presbiteriane. Hulle bekendste belydenis is The Baptist Confession van 1688. Hulle is dié voorbeeld van *Evangelicalism (die *Evan­ge­­liese tradisie), maar daar is sterk Calvinistiese groepe onder hul­le. Hulle verskil wel van die gangbare Calvinisme in minstens twee opsigte: wat die stelsel van kerkregering betref en die doop. Wat kerk­regering betref, is hulle gemeentes baie on­af­hankliker as in die *Ge­re­formeerde tradisie. Hulle ken nie ‘n *sinode wat bin­den­de be­sluite vir alle gemeentes kan neem nie. Hulle het wel kerkvergaderings waar algemene sake bespreek word en aan­be­velings vir gemeentes gemaak kan word. Die meeste Baptistede­no­­minasies het selfs nie eens ‘n geskrewe belydenis waaraan al die gemeentes gebonde is nie. Wat die doop betref, verwerp hulle die *kinderdoop.

Woorde gemerk met ʼn * word elders ook bespreek.

Outeur: Prof Adrio König

image_pdfimage_print