Die Groot Geloofswoordeboek: Inkarnasie

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Inkarnasie

Inkarnasie

Dit kom van die Latynse woorde (in carnis) wat “in die vlees” beteken. Dit word gebruik vir Jesus. Die gedagte is dat Hy voor sy geboorte alreeds bestaan het as die ewige Seun van God, en toe ‘n mens geword het (“in die vlees gekom het”) deur uit Maria gebore te word. Hy is “geïnkarneer”. Dit het die gevolg dat Hy twee nature het, sy ewige *Goddelike natuur en ‘n *menslike natuur. (Christus se *twee nature) Dit is nie woorde wat ons in die Bybel kry nie. Die vroeë Christene het dit gebruik om te probeer verduidelik dat Hy op ‘n manier tegelyk Goddelik en menslik was.

 

Preëksistensie

Dit beteken dat Jesus ‘n preëksistensie gehad het – ‘n “voor­af­be­staan”. Tegnies is dit eintlik nie korrek om van “Jesus in die Ou Tes­tament” te praat nie. Hy is eers so ongeveer 4 nC as Maria se baba gebore, en toe het Hy die Naam Jesus gekry. Maar ons glo Hy het ‘n voorbestaan gehad, ‘n preëksistensie voor Hy die mens met die Naam Jesus geword het. Ons glo Hy was vooraf al die ewige Seun van God wat toe net uit Maria ‘n mens geword het. Sommige meen selfs dat Hy in die Ou Testament eintlik “die *Engel van die Here” was, maar daar is nie goeie gronde daarvoor nie.

 

Generasie, Spirasie

Die feit dat Jesus die ewige Seun van God genoem word, moet ook nie verwar word met sy geboorte uit Maria nie. Ons bely dat Hy van alle ewigheid af voortdurend uit die Vader uitgaan (ons praat van die ewige generasie – generation – of “uitgang” van die Seun uit die Vader, en die ewige spirasie – ook “uitgang” – van die Gees uit die Vader), maar die woorde beteken eintlik net ons weet nie mooi wat die verhouding Vader-Seun-Gees is nie. Ons dink wel die Vader is die Een wat altyd die inisiatief het, en die Seun en die Gees reageer op die Vader se inisiatiewe. (*Drie-eenheid)

Tog kan ‘n mens salig lewe én sterwe al verstaan jy nie al hierdie vreemde woorde nie.

 

SkrywerProf Adrio König

image_pdfimage_print