Die Groot Geloofswoordeboek: Kreasionisme

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Kreasionisme

Kreasionisme

Kreasionisme is die leer dat die skepping plaasgevind het “pre­sies soos dit in die Bybel staan”. Die oortuiging is dan dat dit in die Bybel staan dat God die heelal omtrent 6 000 jaar gelede in ses dae net deur bevele (“deur die woord”) uit niks gemaak het.

Dit het ‘n hele paar implikasies. Eerstens kan daar nie van lang tydperke soos miljoene jare sprake wees nie omdat die ge­slags­re­gisters in die Bybel die indruk skep van niks meer as ‘n stuk of 6 000 jaar nie. Daar is wel die alternatiewe siening on­der sekere krea­sioniste dat die dae van Genesis 1 lang tydperke kan wees wat dan kan beteken dat die skepping inderdaad baie ouer as 6 000 jaar kan wees. Meestal word dit egter betwis.

Verder is elke spesie apart en voltooid geskep sodat daar wel oor die 6 000 jaar ontwikkeling binne ‘n spesie kon gewees het, maar geen oorgange van een soort ding of plant of dier na ‘n ander soort nie.

Die geweldige hoë ouderdom van die heelal volgens sekere na­tuurwetenskaplike waarnemings word op verskillende ma­niere han­teer. Sommige is oortuig dat die berekeningsmetodes foutief is. Ander meen daar het ‘n baie lang tydperk tussen Ge­nesis 1:1 en 1:2 verloop. Daar sou dan ‘n ouer skepping gewees het wat vergaan het sodat die aarde “woes en leeg” geword het. Die ou fossiele sou dan oorblyfsels van hierdie eerste skepping wees.

Daar is natuurlik ook nog die eenvoudiger feit dat daar sterre is waarvan ons die lig kan sien alhoewel hulle ‘n hele aantal lig­jare van die aarde af is. Hulle lig moes ‘n oneindig langer tydperk as ‘n paar duisend jaar getrek het om ons te bereik. Hulle lig kon onmoontlik in 6 000 jaar tot by ons op aarde getrek het. Een van die verklarings wat daarvoor aangebied word, is dat God die sterre so geskape het dat hulle lig al ver op pad was aarde toe en net 6 000 jaar nodig gehad het om ons te bereik. ‘n Ander voorstel werk met Einstein se relatiwiteitsteorie en meen dat tyd anders in die ruimte werk, en dat lig anders deur die ruimte trek as waarvan ons bewus is.

Enersyds is hierdie pogings om natuurwetenskaplike waar­nemings weg te redeneer opsigtelik problematies en onoor­tui­gend. En andersyds is dit nie so dat daar in die Bybel net een skeppingsvoorstelling is nie. Daar is verskillende voorstellings van hoe God alles gemaak het. Dit skep die indruk dat dit nie vir die Bybelskrywers gegaan het om ‘n presiese beskrywing van hoe alles geskape is nie, maar dat hulle eerder ‘n getuienis wou lewer van Wie alles geskape het. (*Skepping)

Dit is beter om die Bybel se skeppingsverhale in hierdie lig te lees. Dit is eenvoudig nie moontlik om die *wêreldbeeld wat ons in die Bybel kry vandag nog te aanvaar nie. Die aarde is nie plat nie en staan nie op fondamente nie. Die blou lug bokant ons is nie ‘n koepel waaraan die sterre as klein liggies hang nie. Daar is nie ven­sters in hierdie koepel wat oopgaan as dit reën nie. Die hemel is nie bokant die aarde en die hel onder die aarde nie. Daar is geen “bo” en “onder” in die heelal nie. En so kan ons aangaan.

Wie nog hierdie wêreldbeeld teen natuurwetenskaplike waar­ne­mings probeer verdedig, bring die evangelie in ver­leent­heid. Dit geld ongelukkig van die Kreasionisme ook. (*Evolusie)

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print