Die Herder en sy Skape

image_pdfimage_print

 

We are saved by the gospel of God to worship the God of the gospel. —Fred Sanders

 

Die Herder en sy Skape

Leiding ontlok beide betowering en vrees. Betowering, want Christene wil deur God gelei word. Hulle weet ook dat daar baie plekke in die Bybel is waar leiding aan getroue gelowiges belowe word. Die vrees is omdat hulle bang is dat hulle nie die leiding reg sal verstaan nie. Hierdie betowering en vrees word gevoed deur ‘n onsekerheid oor God se leiding.

 

Die piëtisme het geglo dat onmiddellike leiding van God in die vorm van stemme, gedagtes en beelde en innerlike drange gereeld aan gelowiges wat hierdie leiding nodig gehad het en dit  in nederigheid gesoek het, gegee word.

 

God se leiding is een aspek van sy verbondsversorging. In Bybelse tye het God dikwels met mense op bostaande maniere gekommunikeer. Hy het nie gesê dat Hy daarmee gaan ophou nie. Ander sê dat God nie op hierdie manier gaan kommunikeer noudat ons die Bybel het nie. Ons kan tog nie beperkings op God plaas nie – Hy kan kommunikeer soos Hy wil.

 

Ons kan nie kategories sê dat “private openbarings” nie meer gebeur nie, maar ons weet dat selfmisleiding baie maklik is. Daarom  moet ons aansprake dat ons woorde van God ontvang het, toets. Dit moet ons objektief in die lig van die Skrif doen. In Deuteronomium 18:21 – 22 word God se mense aangesê om na sogenaamde profete te luister met onderskeiding: As ‘n profeet iets in die Naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steur nie. Paulus sê basies dieselfde: Moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles en behou wat goed is (1 Tessalonisense 5:21 – 22).

 

Teen hierdie agtergrond enkele punte:

  • Persoonlike boodskappe uit die hemel is nie en was nooit God se gewone manier van leiding gee nie. Sy gewone manier van leiding gee, is deur die woorde van die Bybel en die korrekte toepassing van hierdie waarhede.
  • Al sou sulke woorde voorkom as deel van die verhaal behels God se werk en bediening as rigsnoer altyd meer as dit. God sê nie net vir ons wat om te doen en dan staan Hy terug nie – Hy kyk wat ons met sy opdragte maak.

 

 

image_pdfimage_print