Die koninkryk van God in die Nuwe Testament: Matteus (2)

image_pdfimage_print

Jesus is far too important a figure to be left only to the theologians and the church.” ~Jaroslav Pelikan

 Die koninkryk van God in die Nuwe Testament: Matteus (2)

Die koninkryk van God is ‘n baie algemene tema in die Bybel. Ek gaan ‘n hele aantal blogs gebruik om te probeer vasstel wat dit is en hoekom dit belangrik is. Ek gaan onder ander gebruik maak van The Kingdom of God: Christopher W. Morgan en Robert A. Peterson (reds) 2012.

Ons kyk nou ons tweede waarneming oor die koninkryk in die Matteus-evangelie.

 

  1. 2.Koninkryk is van die begin af die sentrale motief in die prediking van Johannes die Doper en Jesus.

Die eerste aangetekende woord van Johannes die Doper se prediking is: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom (3:2). Jode het nooit die Naam van God gebruik nie, maar ander woorde soos hemel –  hulle wou nie die Naam van God goedkoop gemaak het nie. Die koninkryk van God en die koninkryk van die hemel is dieselfde. Johannes, soos Jesaja voorspel het, is die voorganger van die Here: Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit.

 Koninkryk is ook waar Jesus se prediking begin: Van toe af het Jesus begin preek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom (4:17). Die  belang van die koninkryk in Jesus se bediening gaan voort: Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak (4:23). Hier lees ons van die evangelie van die koninkryk. Wat is die verband tussen evangelie en koninkryk?

  • Evangelie beteken goeie nuus. Jesus gebruik dit konsekwent deur sy bediening. Maande na die begin van sy openbare bediening sê Hy weer: Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak (9:35). Toe Jesus se aardse bediening sy einde nader kyk Hy na die toekoms en sê: En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom (24:14). Jesus verbind hierdie goeie nuus nie net met die nasies en die hele wêreld nie, maar ook met individue. Nadat die vrou in Betanië sy voete gesalf het, sê Hy: Oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot ‘n herinnering aan haar (26:13).
  • Dit verkondig koninkrykstydings. Dit verkondig dat die heerskappy van die God van Abraham, Isak en Jakob nou op ‘n nuwe manier vir ‘n nuwe doel teenwoordig is. Diegene wat siek en hartseer is, word herstel.
  • Dit word onlosmaaklik aan Jesus as koning verbind. Wat die koninkrykstaal nog belangriker maak, is dit wat dit aandui – Jesus is die koning.

Volgende keer gaan ons na ‘n derde waarneming in die Matteus-evangelie kyk: beproewing in die huidige en vergoeding in die toekoms

image_pdfimage_print

You may also like...