Die Here roep Israel om Babel te verlaat (48:14-22) – Francois Malan

image_pdfimage_print

48:14-16  Die gedeelte begin weer met ‘n oproep wat waarskynlik bedoel is vir Israel om bymekaar te kom en te luister na wat die Here sê (48:12); die ‘almal’ kan verwys na die hele Israel maar betrek ook die nasies en hulle afgode (soos in al die hoofstukke vanaf hoofstuk 41), en hulle word uitgedaag: wie onder hulle, die afgode en hulle priesters, kon voorspel wat die Here nou doen? en so bewys dat hulle gode is wat teen die Here kan staan, teen Hom, wat die gang van die geskiedenis bepaal! Ek, ja, Ek, Ek het gepraat.

Die een vir wie die Here liefhet, verwys na Kores. Ek het hom geroep (as my dienaar), Ek het hom gebring (na Babel toe), en hy sal voorspoedig wees op sy weg – om die hele bekende wêreld van destyds in te neem en op ‘n nuwe manier te beheer; dit sluit die hele ryk van Babel onder die bestuur van die Galdeërs in, wat voor die wil en mag (letterlik: die arm) van Kores sal buig. Die woord ‘sy weg’ sluit die groot gebied in wat hy gaan inneem, maar ook die nuwe manier waarop hy gaan regeer.

Die gedeelte in vers 16a herhaal die oproep van vers 14 met ‘n uitnodiging om nader na die Here toe te kom en na Hom te luister. Dwarsdeur Kores se hele optrede het die Here die gebeure deur sy profete bekend gemaak en was die Here betrokke by wat gebeur. Daarom moet die skare wat Hy opgeroep het aanvaar wat die Here deur Kores doen. Dit sluit die oorwonne nasies in, maar veral Israel moet hierdie redder wat die Here gebruik aanvaar as van die Here.

In 16b begin ‘n nuwe saak. Dit verwys moontlik na die leier wat Israel gaan teruglei na Jerusalem (vgl. Sesbassar in Esra 1:8,11; 5:14 en sy opvolger Serubbabel uit die geslag van Dawid, in Esra 2:2, Neh 7:7; Haggai 1:1; Sag 4:6-7). ‘En nou, die Here HERE en sy Gees het my gestuur.’

Die nuwe woord van God word ingelei met: ‘So sê die HERE, jou Losser, die Heilige van Israel: Ek is die HERE jou God wat jou leer tot jou voordeel, wat jou lei op die pad wat jy moet gaan.’  Soos die Here vir Kores sy pad voorspoedig maak (v15), sê Hy ook vir Israel se leier: Ek lei jou op die pad wat jy moet gaan ( met die uittog uit Egipte op pad na Kanaän het die Here Israel by Sinai geleer en sy wet vir hulle gegee; daagliks het Hy hulle gelei met die wolkkolom). Die pad verwys hier weer na die die pad waarlangs hulle gaan terugkeer na Kanaän, maar ook na die nuwe lewenswyse wat die Here vir hulle gaan leer.

48:18-19 is ‘n terugblik op Israel se verlede as waarskuwing aan die nuwe leier om nie dieselfde ou pad van Israel te gaan nie, en ‘n aanmoediging om in gehoorsaamheid aan die Here te gaan lewe en die volk te lei: As jy maar aan my opdragte aandag gee (my bevele gehoorsaam),

dan sal jou sjalom (vrede en voorspoed) soos ‘n rivier wees

en jou tsedaka (geregtigheid) soos die golwe van die see.

en jou saad (nakomelinge) soos die sand  (soos aan Abraham belowe.. Gen 13:16; 22:17)

en die afstammelinge uit jou liggaam soos sy korreltjies

hulle naam sal nooit afgesny of vernietig word voor my nie

 

48:20 Die opdrag kom nou dringend om Babel te verlaat en vinnig ook. Daarby moet ‘n vreugdelied gesing word om hulle vertrek luidkeels aan die wêreld sing-sing te verkondig: Die HERE het sy dienaar Jakob/Israel losgekoop/ verlos.

48:21 Die leiding van die Here op die terugtog word beskryf in terme van Israel se woestynreis uit Egipte, toe daar water uit die rots gekom het om hulle te laaf. So sal die Here saam met hulle trek en versorg op hulle terugtog na Kanaän.

48:22 Die hoofstuk sluit af met ‘n waarskuwing, waarskynlik vir die Israeliete wat nou huiwer om terug te gaan, en die ander wat reeds besluit het om in Babel op te gaan. Hulle het geen deel aan die rivier van  sjalom (vrede en voorspoed) nie, want hulle bly agter sonder die HERE – die goddeloses, wat die HERE se reddingsplan nie aanvaar nie, maar teenstaan.

Die eerste klein groepie terugkerende ballinge is uit Babel saam met Sesbassar en met van die skatte van die ou tempel (vgl. Esra 1). Die voltooiing van die uittog sou ‘n honder jaar neem onder verskillende Persiese regeerders en Joodse leiers; vgl. bv. Kores se dekreet in 538 v.C. (2 Kron 16:22); Darius, 530-486 v.C. in Esra 6:1-5; die Jode onder koning Ahasveros (485-464 v.C.) in die boek Ester, koning Artasasta (464-432 v.C.) in Nehemia 2:1. Die bannelinge in Babel was skepties, Jerusalem was bang. Maar die meule van God draai stadig voort.

Skrywer:  Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...