Die Seun van die mens

image_pdfimage_print

Die Seun van die mens – Kobus Kok

Yvonne vra: 

Ek is besig met evangelies, en kom telkens op die woorde van Jesus af “Die Seun van die mens” hoe kan dit verduidelik word?  

Antwoord

Prof Kobus Kok antwoord:

Die seun van die mens uitdrukking het ‘n baie lang geskiedenis van interpretasie en daar is uiteenlopende verklarings daarvoor. Een groep geleerdes meen dat die Seun van die mens konsep afkomstig is uit Daniël 7:13 [1] en dit beteken gewoon “seun van ‘n mens” (kleinletters) en moet nie as en of ander heilige titel gelees word nie.

Ander kies weer vir die hoofletters en sien dit as ‘n titel wat verwys na die tweede koms van Jesus (vgl. Mark 8:38; 13:26 en 14:62) wanneer die Seun van die Mens – bedoelende die verheerlikte Jesus as Messias, terugkom aarde toe. Ander geleerdes is weer van mening dat die Seun van die mens uitsprake in Markus nie te doen het met Jesus se wederkoms nie, maar dat dit eerder verwys na die verheerliking van Jesus na sy dood, toe hy op grond van die kruis en opstandingsgebeure die titel “Seun van die Mens” ontvang het. Hier gaan dit oor die ontwikkeling van die konsep nadat Jesus gekruisig en opgestaan het,  en gelowiges die kruis en opstandingsgebeure teologies geïnterpreteer het, en aan Jesus die verheerlike titel “Seun van die Mens” toegeskryf het.

Sommige geleerdes soos Vermes het weer geoordeel dat die begrip eerder afkomstig is van die Aramese woorde bar nasha, en as ‘n sinoniem vir “mens” – maw “seun van ‘n/die mens” of as ‘n generiese beskrywing van die “mens” verstaan moet word. Geleerdes soos Loba-Mkole (2003:839) stem ook daarmee saam en meen: “Notwithstanding the different forms and states, the central meaning of the Aramaic expression seems to have remained the same, namely a male human person. In other words, in Aramaic the expression “Son of man” refers to a human being in generic, indefinite and circumlocutional sense’. Jesus verwys na homself as die seun van die mens en dit kan generies net beteken “mens”.

Myns insiens moet Seun van die Mens verstaan word as ‘n titel wat Jesus kry na sy dood en opstanding en dat dit verwys na die verwagting dat Jesus terugkom met die wederkoms.

Hierdie inligting is maar net ‘n eenvoudige oorsig oor ‘n baie komplekse akademiese gesprek.

U kan gerus die volgende bron raadpleeg:

Wright, N T 1996. Christian origins and the question of God, Vol. 2: Jesus and the victory of God. London: SPCK.

Van Eck, E., 2011, ‘Eschatology and Kingdom in Mark’, in Van der Watt, J.G., (red.), Eschatology of the New Testament and Some related Documents, Mohr Siebeck, WUNT.

 

Skrywer: Prof Kobus Kok

image_pdfimage_print