Die voorhangsel skeur

image_pdfimage_print

Die voorhangsel skeur – Kobus Kok

Jan Smith vra:

Matt 27:51 sê: En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur (vermoedelik ‘n “aardbewing”). Matt 28:2 sê: En daar kom ‘n groot aardbewing – om die steen weg te rol. Hand 16: 26 sê: En skielik kom daar ‘n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenes geskud het. ‘n Groot aardbewing sou waarskynlik baie groot skade aangerig het – is hierdie maar net ‘n oordrywing deur die twee skrywers en dan wonder ek hoekom sou die voorhangsel dan ‘n aardbewing nodig gehad het om te skeur?

Antwoord

Prof Kobus Kok antwoord:

Die antieke mense het geglo dat aardbewings die gode is wat  die onderwêreld kommunikeer en gewoonlik word dit aan die ongelukkigheid van die gode gekoppel. Hulle het geen kennis gehad van tektoniese plate wat onder die aarde skuif nie.

As antieke mense het die Jode en die Christene ook soos die mense van hulle tyd gedink. God het ook met daardie mense  binne hulle verwysingsraamwerk gekommunikeer. Ons noem hierdie tipe natuurverskynsels teofanie- tye wanneer God homself in die wind en die donderweer laat wys. In die Ou Testament  het Jahweh ook in die wind en die vuur en in aardbewings geopenbaar. Dink maar net aan Elia op die berg 1 Konings 19:11.

Die korrekte vraag aan die Bybelse Teks is dus nie of dit gebeur het nie, maar wat die betekenis is wat dit vir die antieke mens sou inhou. Die beeld van die aardbewing wat die voorhangsel skeur, kommunikeer dus die feit dat God daar ingegryp het. Met die voorhangsel weg, het almal vrye toegang tot die allerheiligste.

 

Skrywer: Prof Kobus Kok

image_pdfimage_print

You may also like...