Eenheid en Verskeidenheid in die Bybel(4) – Slotperspektief: Het die Bybel ÉÉN Boodskap?

image_pdfimage_print

Eenheid en Verskeidenheid in die Bybel(4) – Slotperspektief: Het die Bybel ÉÉN Boodskap? – Hermie van Zyl

Ten slotte moet mens die vraag probeer beantwoord of die Bybel één boodskap het. Hierdie vraag moet met ‘n “nee” én “ja” beantwoord word. Die “ja” dra die grootste gewig, maar dan moet dit reg verstaan word. 

Ten slotte moet gevra word: Het die Bybel slegs een boodskap?

  • Dis ‘n “ja” én “nee” antwoord. Kom ons begin by die “nee”. Die oorsig oor die verskillende stemme in die Bybel het duidelik aangetoon dat daar verskeidenheid in die eenheid is. Daar is ‘n verskeidenheid van geldige maniere waarop mens oor God en sy heil kan praat. Want God bly na alles ‘n misterie. In die woorde van Romeine 11:33: “Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë“. Ons het inderdaad verskillende woorde nodig om oor die misterie van God te praat. God laat Hom nie met een woord vasvat nie. Daarom moet ons ook ruimte maak vir mekaar se belewing van en denke oor God.
  • Maar daar is ook ‘n “ja”-antwoord. Verskeidenheid in die Bybel is nie ‘n vrypas vir dese en gene om met vreemde en idiosinkratiese sieninge te smous nie. Want ongelukkig is die ou spreekwoord waar: “Elke ketter het sy letter”. Elkeen probeer sy standpunt uit die Bybel bewys. Nee, daar is ‘n outentieke tradisiestroom in die Bybel wat alles bymekaarhou. Elke siening moet deur die kerk aan hierdie stroom getoets word. Dus, ja, die Bybel het een boodskap. Maar dis nie so maklik om dit te verwoord nie. Karl Barth, seker die grootste teoloog van die 20e eeu, het by geleentheid, toe hy gevra is wat hy beskou as die kernboodskap van die Bybel, geantwoord met die woorde van die bekende Engelse lied: Jesus loves me / this I know / ’cause the Bible tells me so. Mens sou hierdie een boodskap selfs kon saamvat met ‘n enkele Bybelteks, byvoorbeeld Johannes 3:16: “Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe kan hê”.
  • Maar as mens meer omvattend probeer wees, in terme van die hele gang van die Bybel, sou mens die boodskap van die Bybel so kon saamvat:

God is liefde, en Hy wil sy koninkryk van liefde en geregtigheid op aarde vestig. Met die oog hierop het Hy begin om sy hart en wil aan Israel deur Moses en die profete bekend te maak. Dit het uitgeloop op die vestiging van sy koninkryk in Jesus Christus. Deur Christus se dood, opstanding en hemelvaart wil God alle mense van die wêreld van sonde verlos en in gemeenskap met Hom en met mekaar inlyf. Daarvoor sorg sy Gees. Uiteindelik sal God sy koninkryk finaal vestig wanneer Christus met krag en heerlikheid verskyn en die nuwe hemel en nuwe aarde tot stand kom.

 

Dus, om terug te kom tot die vraag of die Bybel ‘n boek met een boodskap of ‘n biblioteek met uiteenlopende waarhede is, moet mens sê:

 Die Bybel het baie stemme en waarhede, ja, maar hierdie baie stemme vind hulle krag en betekenis binne een boodskap. Laasgenoemde is die konteks waarbinne die baie stemme verstaan moet word. In daardie sin van die woord is die Bybel ‘n pakket. Jy kan nie sommer enigiets glo nie, met enige teks en interpretasie oploop sit nie. Om “Bybels” te glo en te leef, moet jy dit wat jy glo in verband kan bring met hierdie een boodskap. En dis hoekom die kerk daar is. Die kerk se enigste taak is om die een boodskap van die Bybel in alle tye en omstandighede te bewaar, uit te dra en nuut te maak. 

 

Outeur: Prof Hermie van Zyl

 

image_pdfimage_print

You may also like...