Ek word gou kwaad

image_pdfimage_print

 

“The more we pray, the more we shall want to pray. The more we pray, the more we can pray. The more we pray, the more we shall pray. He who prays little will pray less, but he who prays much will pray more. And he who prays more, will desire to pray more abundantly.” C. H. Spurgeon

Ek word kwaad

Die Bybel sê heelwat oor kwaad word. Soms is ons kwaadword geregverdig – as daar ongeregtigheid en boosheid ter sprake is. Soms word ons kwaad omdat ons voel iemand het ons te na gekom. Maar dikwels lei ons kwaadword tot haat en bitterheid. In die Bybel kry ons sekere waarhede oor kwaad word.

  • Kwaadword word nie deur ander mense of omstandighede veroorsaak nie – dit kom uit ons eie harte

Uit die hart kom slegte gedagtes: moord, owerspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpratery (Matteus 15:19).

 

Niemand kan jou kwaad maak nie; omstandighede kan jou nie kwaad maak nie. Ander mense en omstandighede kan my hart druk en as ek kwaad word, is dit omdat dit in my hart was.

  • Ek word kwaad as gevolg van my eie onvervulde begeertes

Waar kom die stryd vandaan, waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne-in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg; julle is jaloers op ‘n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en baklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie (Jakobus 4:1 – 2).

Ons wil iets hê en as ons dit nie kry nie, word ons kwaad.

  •  Om kwaad te word verhoed my om die regte ding te doen

My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. ‘n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie (Jakobus 1:19 – 20).

As ek kwaad word, sal ek nie ‘n ander persoon se hart verander nie – dit doen geen goed nie.

  • As ek vir ‘n ander persoon kwaad word, pleeg ek moord in my hart.

Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af vir die mense gesê is: ‘Jy mag nie moord pleeg nie; en elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank.’ Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir ‘n gek, is strafbaar voor die Joodse Raad; en wie hom uitskel vir ‘n idioot, is strafbaar met die helse vuur (Matteus 5:19 – 20).

Ons onderskat die erns van kwaad word – “ek laat maar net stoom af.” Maar Jesus het gesê dat as ek kwaad word, pleeg ek moord in my hart.

  • As ek kwaad word, vererger ek net dinge.

‘n Sagte antwoord laat woede bedaar; ‘n krenkende woord laat woede ontvlam (Spreuke 15:1)

As ek kwaad word, word die ander persoon dikwels ook kwaad. Dit lei tot ‘n stryery – presies die teenoorgestelde effek wat ek verlang het.

  • As ek kwaad word, open ek die deur vir Satan

As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie ‘n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie (Efesiërs 4:26 – 27)

As ons nie vergifnis vra of die ander party vergewe of gaan sit en die saak deurpraat nie, open dit die deur vir Satan om ons te versoek. Die gevolg hiervan is bitterheid, wraak, skinder en ‘n hele reeks ander sondes. Kain was so kwaad vir Abel dat hy hom vermoor het. Om kwaad te word is ernstig – hanteer dit so gou as moontlik.

Mag God se woord en Gees ons help om ons kwaadword te oorwin.

image_pdfimage_print