Gebed bring vrede

image_pdfimage_print

 

He is no fool who gives up what he cannot keep to gain that which he cannot lose – Jim Elliot, sendeling in Suid-Ameria wat deur die mense wat hy probeer bereik het, doodgemaak is.

 Gebed bring vrede

Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus (Filippense 4:6 – 7)

Die resultaat van gebed is nie ‘n groter huis of ‘n bevordering of meer geld in die bank nie. Die resultaat van gebed is die vrede van God. Hierdie vrede het geen aardse parallel nie; hierdie vrede kan nie verduidelik word nie, want dit hou geen verband met ons eksterne omstandighede nie. Dit is ‘n gawe van God.

 

Maar hierdie vrede geld nie net vir die individu nie, maar vir die gemeenskap: Christus is ons vrede, Hy sal dié twee, Jode en nie-Jode, een maak … Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede gebring (Efesiërs 2:14 – 18). Deur God se vrede word ons een liggaam.

Paulus sê hierdie vrede sal die wag hou. Filippi was sterk onder die invloed van Rome. Daar was ‘n Romeinse wag in die stad gestasioneer. Die inwoners het die presisie van hulle tegniek, hulle dissipline, hulle meedoënloosheid raakgesien.

Paulus was ook baie bekommerd – die Filippense moes hulle gedagtes orden. Gedagtes is dit wat oorweeg word. Daarna word dienooreenkomstig opgetree. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak (2 Korintiërs 10:5). Die wêreld stop nooi sy onverbiddelike pogings om die gelowiges se fokus te skuif van God se koninkryk na sy eie waardes en ideale waarin die ek eerste geplaas word. Die hart in die antieke tyd is gesien as die setel van die mens se persoonlikheid.`

Paulus praat hier van ‘n wil wat oorgegee is aan Jesus Christus en van ‘n stukkende hart. Die gebed van so ‘n gelowige verander die wêreld.

 ons groot euwels kan vermy deur persoonlike herlewing. Toe die mense sien hy is eg en aanspreeklik, word sy toewyding aansteeklik.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...