Geloofsvrae: Rykdom in Verskeidenheid

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: Rykdom in Verskeidenheid – Adrio König

Rykdom in verskeidenheid

Drie verskillende teorieë oor die betekenis van die kruisiging van Christus – wat sê dit vir ons? ‘n Paar dinge.

Allereers is daar gewoonlik meer in die Bybel as wat ons met een teorie kan hanteer. Die Bybel is ‘n boek (of liewer ‘n biblioteek) met ‘n merkwaardige rykdom, terwyl ons soms so kan vasval in ons eie klein kerklike of teologiese wêreldjie. Ons sou veel liewer as uitgangspunt kon neem dat die Heilige Gees ook in ander mense en kerke werk, en dat ons van hulle kan leer. As dit ons uitgangspunt is, neem ons daadwerklik kontak met ander op, nie net om vir hulle te bewys hoe reg ons is nie, maar om te luister na wat hulle in die Bybel ontdek het. Natuurlik kan hulle ook dwaal, en daarom sal ons nie sondermeer alles aanvaar wat ons by ander kry nie, maar ons sal dit ernstig oorweeg en kyk of dit nie ons siening kan verryk nie.

Tweedens sal ons gou uitvind dat die Bybel so ryk is dat ons nie altyd alle fasette in dieselfde situasie kan benut nie. Trouens die Bybel se boeke is juis in sulke verskillende situasies geskryf dat dit dikwels moeilik is om alle gegewens in harmonie met mekaar te bring. En dit is ook nie nodig nie. Ons moet juis leer watter gegewens in die Bybel in bepaalde situasies gebruik kan word. Ons het sopas drie beskouings oor die versoening geïdentifiseer. Ons kan beswaarlik al drie in dieselfde situasie toepas. Maar ons kan onderskei in watter situasie watter een toepaslik is.

As ons te doene kry met mense wat aan die werking van bose magte blootgestel is, soos Satanisme, sal ons terugval op Irenaeus se siening dat Jesus die magte van die duisternis oorwin. As mense eie raak met God en ligtelik dink oor sonde, sal ons Anselmus se siening gebruik om hulle van die heiligheid van God en sy haat teen die sonde te oortuig. As ons leef onder mense wat formeel aan die kerk behoort en `alles glo,’ maar ‘n mens kan niks daarvan in hul lewe sien nie, sal ons teruggryp na Abelardus en hulle daaraan herinner dat God ons wel aanneem netsoos ons is, maar ons nie só los nie, dat versoening twee kante het wat beteken dat ons ook werklik versoend moet lewe.

 

Mense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Fokus op 300 Geloofsvrae deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn verduideliking van 300 geloofsvrae bied.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en Lux Verbi.BM vir hierdie vergunning.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...