Hoe moet ek ‘n Bybelgedeelte verstaan?

image_pdfimage_print

 

“The gospel does not fall by chance like rain from the clouds, rather it is delivered by human hands to wherever it is sent by God.” — John Calvin

 

Hoe moet ek ‘n Bybelgedeelte verstaan?

Ons gaan voort met Mel Lawrenz se reeks oor How tot Study the Bible.

In die vorige twee blogs het ons gekyk na hoe om ‘n hele Bybelboek te benader en hoe om die betekenisvloei van ‘n Bybelboek te verstaan. Dit het ons gedoen deur ‘n raamwerk te vorm.

 

Nou moet ons meer in diepte na ‘n spesifieke gedeelte kyk. Ons moet altyd die konteks en betekenis van die hele boek eerstens verstaan. ‘n Gedeelte is ‘n segment van die boek wat op een of ander betekenisvolle wyse verbind is. Soms is dit net enkele verse, maar soms mag dit meer as een hoofstuk wees. Die hoofstuk en vers-indelings help ons, maar is nie definitiewe verdelings nie – hulle is eers heeelwat later bygevoeg.

 

Kom ons gebruik Hebreërs 11 as voorbeeld. Dit begin met ‘n wonderlike stelling: Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Lees hierdie hoofstuk stadig deur – net lees. Lees dit ‘n tweede en ‘n derde keer. Teen die derde keer merk jy sekere gedeeltes en/of jy maak notas. ‘n Mens “sien” baie meer in ‘n gedeelte as jy hardop lees.

 

Deur net te lees, sien jy die struktuur van die gedeelte. Die inleidende waarheid oor geloof word gevolg deur ‘n reeks bekende Ou Testamentiese mense wat diep geloof gedemonstreer het. In verse 32 – 38 kry ons ‘n afsluiting oor die rol van hierdie geloofshelde, en ‘n beskrywing van die koste van geloof – marteling en martelaarskap. In vers 39 kry ons ‘n breë waarheid: En hoewel daar oor hulle almal vanweë hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. Hierdie is ‘n waarheid wat op ons lewens toegepas kan word.

 

Dit is die volgende stap in hierdie boek. Hoofstuk 12 gee vir ons ‘n toepassing in die werklike lewe – raak ontslae van dit wat ons hinder en die sonde wat ons vasklem. Laat ons met volharding hardloop terwyl ons die bewaarder van ons geloof, Jesus Christus, volg.

 

Om op een vers te fokus is onvoldoende en gevaarlik. Die betekenis van ‘n enkele sin is net duidelik in sy wyer konteks. Ons moet die hele verstaan, voordat ons die dele kan verstaan.

 

 

image_pdfimage_print