Hoe word ek ‘n Christen?

image_pdfimage_print

 

Ill thoughts are as little thieves, which, creeping in at the window, open the door to greater thieves – Richard Sibbes

 

Hoe word ek ‘n Christen?

Jesus het vir Nikodemus gesê dat hy slegs die koninkryk van God kan binnegaan as hy weergebore word.

 

Almal van ons, konings en eenvoudige mense, word fisies op dieselfde manier gebore. Daarom, sê Josh McDougal, moet almal van ons  op dieselfde manier ‘n Christen word. Dit geld vir alle mense oral en te alle tye – geen uitsonderings nie. Jesus stel dit baie duidelik: Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie (Johannes 14:6). Hy sê ook: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die die koninkryk van God nie sien nie (Johannes 3:3). Ons was geestelik dood en daarom het ons ‘n geestelike geboorte nodig. Maar wat is dit? Die geestelike geboorte bestaan uit twee fasette:

 

  1. Ons moet besef dat op ons eie ons dit nooit sal maak nie. Ons is sondaars wat hulp nodig het. ‘n Sondaar is iemand wat van God geskei is – wat gekies het om sy eie pad te loop. Dit word gekenmerk deur selfgesentreerde trots en selfsugtigheid. Ons moet erken dat ons ‘n Verlosser nodig het. Die enigste persoon wat dit kan doen, is Jesus Christus. Hy het die enigste lewe geleef wat vir God aanvaarbaar was. Hy het aan die kruis vir ons sondes gesterf. Uit ons eie kan ons God nooit tevrede stel nie. Die eerste stap is om te besef dat ons sondaars is en daarom God se oordeel verdien. Die loon wat die sonde gee, is die dood (Romeine 6:23).
  2. Sodra ons ons hopelose situasie besef en besef dat Jesus Christus die antwoord is, moet ons Jesus Christus se aanbod aanvaar. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here (Romeine 6:23). As ons Jesus Christus as ons Verlosser aanvaar en God se genadegawe aanvaar is ons weergebore.

 

Dit is maklik – ‘n kind kan dit doen, maar dit is moeilik, want ons moet eers besef dat ons dit nie op ons eie kan doen nie. As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die Hemel kom nie (Matteus 18:3). Wat belangrik is die gesindheid van ons harte en begeerte as ons bid en vertrou dat Christus die verskil sal maak.

 

 

 

image_pdfimage_print