Is God afwesig?

image_pdfimage_print

Is God afwesig?

Tussen 8:34 en 10:6 word God glad nie mt sy persoonlike verbondsnaam vermeld nie. Die is di beeld van ‘’n samlewing en leier wat God probeer uitdruk – Hy word nie aanbid of oorweeg nie. Beteken dit dat God afwesig is? Soos die inwoners van Sigem geld van die afgod gebruik vir ‘’n menseslagting en soos Abimelek sy bloedige weg deur Israel maal, lyk dit asof God afwesig is.

Jotam vlug na Beer omdat hy bang was vir sy broer Abimelek (9:21). Aan die einde van Hoofstuk 9 is die inwoners van sigen en Abimelek verslaan dit was die gevolg van ‘’n vrou wat ‘’n maalklip op Abimelek se kop gegooi het..

Maar in verse 23 – 24 en 56 – 57 lig die skrywer die gordyn om vir ons te wys wat God besig was om te doen: God laat vyandskap tussen Abimelek en die inwoners van Sigem komGod het dit oor Abimelek gebring oor die onreg wat hy sy broers di sewentig seuns van Jerubaäl aangedoen het toe hy hulle vermoor het.  Oë Abimelek dood is, skryf die outeur: so het God die onreg gestraf wat Abimelek sy pa aangedoen het toe Abimelek sy sewentig broers vermoor het. God het ook al die verkeerde dae van die mense van Sigem op hulle koppe laat afkom: die vloek wat Jotam seun van Jerubaäl oor hull uitgespreek het, het hulle getref.

God mag miskien stil gewees het, maar Hy was nie afwesig nie. In wat soos die normale verloop van sake gelyk het, was God wat geoordeel het\. Daar was geen weerligstraal uit die hemel nie, maar daar was geregtigheid. God openbaarr vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk (Romeine 1:18). God se oordeel word nie beperk tot een of ander toekomstige datum nie. Dit is nou reeds aan die gang.

In rigters leer ons drie waarhede van god se oordeel tans:

  1. Dit kom ongesiens. Die mense van destyds sou nie gesien het dat God die boosheid in di harte van die mense van Sigem gebruik het vir sy eie regverdige doel nie. Ons het ook nie vandag ‘’n outeu wat die gordyn vir ons lig om te sê waar, hoe en wanneer God mense oordeel nie. Ons weet dit gebeur, maar ons kan nooit die vinge wys en sê: God straf jou vir daardie besondere sonde nie.
  2. Dit kom na ‘’n wagtyd. Drie jaar verloop tussen Jotam se waarskuwing en di oordeel (9:22 – 23). Sigem word vernietig omdat die stad nie lojaal was nie. Sy grootste sonde was die rede vir sy val. Abimelek word vernietig want hy wou sy posie teen alle koste behou. Dit was nie nodig dat hy Tebes aanval NI sy grootste sonde was die oorsaak vir sy val. God in sy oordeel gebruik die instrumente van menslike opstand teen diegene wat in opstand kom
  3. Tydens die bewind van Abimelek bereik Israel nuwe dieptes. Daar  is meer om te kom na Abimlek. Tola  kom na vore om die Israeliete te red (10:1). Hy lei Israel vir 23 jaar God roep iemand andersom Israel te red en te lei. Hy word gevolg deur Jaïr en nog 22 jaar van vrede. Dit is die genade van God. Die mense het Hom verlaat hulle het verkies om deur ‘’n man wat nie deur God gekies is, gelei te word. Israel het so diep geval dat hulle geen berou het nie, maar tog stuur God vir Tola en Jaïr, om hulle te red. Die volk het nie vir hulle gevra nie. Hier word geen vyande genoem nie .,Tola het na vore gekom om die Israeliete te red – van wie? Tola red hulle van hulleself. God se mense het ‘’n leier nodig om ons van onsself t red – van die mislukkings en ambisie van ons eie harte en van die verdeeldheid en stryd tussen ons. Dit herinner ons dat die kerk se grootste probleem is die kerk. As ons kerke sien met nederige leierskap, met evangelie-gesntreerde eenheid wat vrede nastreef met geregtigheid en liefde, moet ons God dank, Hy het in sy genade sy Gees gegee om ons harte te verander en ons verhoudings te herstel.

 

image_pdfimage_print