Jesus se Doop – Francois Malan

image_pdfimage_print

Francois vra:

Waarom moes Jesus gedoop word en waarom het Hy toe eers die Heilige Gees ontvang ? As drieenige God was die Heilige Gees mos reeds “by” Jesus gewees.

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Johannes die Doper het dieselfde vraag gehad. Mattheus 3:14-15:  Maar Johannes het Hom probeer teengaan met die woorde: ‘Ek behoort deur U gedoop te word, en U kom na my toe?’ Jesus het hom geantwoord: ‘Laat dit nou toe, want dit is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul.’

‘Laat dit nou toe,’ nou terwyl Ek praat. ‘Dit is goed’ – gepas en reg. Die woord ‘geregtigheid’ beteken om reg te doen volgens wat God vereis. Johannes het mense gedoop en ’n doop van bekering met die oog op die vergewing van sondes verkondig (Markus 1:4). Maar Hebreërs 4:14-15 sê ons Hoëpriester, Jesus, die Seun van God…is nie ’n Hoëpriester wat nie medelye met ons swakhede kan hê nie, maar Een wat, soos ons, in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat Hy gesondig het. En 2 Korinthiërs 5:21 sê: ‘Hy wat nie sonde geken het nie, Hom het God sonde gemaak ter wille van ons sonde, sodat ons in Hom (Jesus) voor God geregverdig kon word.’ Deurdat Jesus met sy doop Hom met die mensdom vereenselwig het en al ons sonde op Hom geneem het, sodat ons geregverdig voor God kan lewe en sterwe, word alle geregtigheid voor God met sy doop vervul. Daarom was sy doop deur sy voorloper Johannes die Doper op daardie oomblik goed, gepas en reg, want Hy het juis gekom om ons van ons sonde te verlos.

Jesus se salwing met die Heilige Gees direk na sy doop verbind sy salwing met sy doop as sy inhuldiging in sy taak as die Kneg van die Here wat as ons Hoëpriester en as die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, moes kom sterf volgens die verlossingsplan van God (Joh 1:29). Hy word ook ingehuldig as die Seun van koning Dawid (Mattheus 1:1), wat oor die mensdom kom regeer as die nederige Goeie Herder-Koning (Johannnes 10:11; 18:37).

Van die toekomstige Dawid sê die Here in Jesaja 42:1 ‘Hier is my Dienaar, Ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my Gees op hom kom, hy sal my wil aan die nasies bekend maak.’ Die woorde word in Mattheus 3:17 aangehaal, en in die aanhaling in Mattheus 12:18. Van die salwing van die Seun van Dawid deur die Gees word in Jesaja 11:2 gepraat. Jesaja 61:1-2 praat van die nuwe tyd van die Gees van die Here wat oor hom sal kom om ’n blye boodskap (evangelie) te bring. In Lukas 4:16-19 lees Jesus in Nasaret se sinagoge Jesaja 61:1-2 voor en verklaar dan ‘Hierdie gedeelte uit die Skrif is vandag vervul terwyl julle daarna luister.’ Die Gees van die Here het oor Hom gekom en die Here het Hom gesalf om die blye boodskap te bring. Daarmee verwys Jesus na sy formele salwing met die Heilige Gees met sy doop, al was Hy verwek uit die Heilige Gees (Mattheus 1:20). Sy formele salwing met die Heilige Gees by sy doop is sy inhuldiging tot sy openbare bediening nadat Hy ’n gewone skrynwerker in Nasaret was wat sy familie moes onderhou na Josef se dood (Mark 6:3).

Jesus se bediening en sy Godheid word bevestig deur die stem uit die hemele wat gesê het: ‘Dit is my geliefde Seun oor wie Ek my verheug’ (Mattheus 3:17). Daarmee word die Drie-eenheid geopenbaar met die Vader se stem, die Seun wat mens geword het ter wille van ons, en die Heilige Gees wat soos ’n duif op Hom neerdaal om Hom te salf vir sy bediening van God se versoening met ons. Die woorde van God oor sy geliefde Seun weerspieël iets van die verhouding tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees waarvan 1 Johannes 4:8,16 sê: ‘God is liefde.’  Dat die Vader Hom oor sy Seun se bevestiging verheug, wys dat God bly is dat sy Seun Hom met die mensdom kom vereenselwig het om God se verlossingsplan vir die wêreld te kom deurvoer met sy liefdesoffer van Homself. Na Jesus se eerste aankondiging van sy lyding, dood en opstanding (Lukas 9:22) praat hy en Moses (verteenwoordiger van die Wet) en Elia (verteenwoordiger van die profete) op die berg van verheerliking oor sy uittog wat Hy in Jerusalem tot vervulling sou bring (Lukas 9:31). Toe kom daar weer ’n stem uit die wolk wat sê: ‘Dit is my Seun, die Uitverkorene. Luister na Hom.’ Hy is uitverkies vir sy uittog om aan die kruis te sterf vir die sonde van die wêreld.

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...