Johannes in die Nuwe Testament

image_pdfimage_print

Johannes in die Nuwe Testament – Francois Malan

Alicia vra:

By ‘n gebedsgroep het ons n studie gedoen oor Johannes die dissipel en Johannes die Doper. My vraag is: was daar 2 Johannesse of een.

 

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

Die Nuwe Testament praat van vyf Johannesse: Johannes die Doper (seun van Sagaria en Elisabet), die dissipel Johannes (seun van Sebedeus), Johannes die pa van Petrus (Joh 1:43; 21:15-17), Markus se ander naam is Johannes (Hand. 12:12,25), ‘n vyfde Johannes, familielid van die hoëpriester (Hand 4:6).

 

1. Johannes die Doper, die seun van die priester Sagaria en sy vrou Elisabet (vgl. Lukas 1:5-25, 57-66), was die voorloper van Jesus, wat die weg vir Jesus voorberei het deur sy prediking van bekering en doop (Joh 1:6-8,15,19-28). Hy het Jesus aangewys as die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem  (Joh 1:29,36). Matteus 14:3-12 (Markus 6:14-29)  vertel dat Johannes die Doper deur Herodes doodgemaak is. Mt 14:12 sê dat Johannes die Doper se dissipels vir Jesus kom vertel het van Johannes se dood.

 

2. Volgens Matteus 4:21-22 (vgl. Mk 1:16-20, Lk 5:1-11) het Jesus die twee seuns van Sebedeus, Jakobus en Johannes, as sy dissipels geroep. Volgens Mk 9:2-8 was Johannes, Jakobus en Petrus saam met Jesus op die berg van verheerliking (Mt 17:1-8; Lk 9:28-36). Volgens Mk 14:33 was hulle drie saam met Jesus toe Hy die nag waarin Hy verraai is, gaan bid het in Getsemane (Mt 26:36-46; Lk 22:39-46).

 

Die Evangelie volgens Johannes noem nooit die naam van die dissipel Johannes nie. In Joh 21:2 word egter gesê dat die seuns van Sebedeus saam met Petrus gaan visvang het in die See van Tiberias ná Jesus se opstanding, en dat Jesus daar aan hulle verskyn het. Die Johannes Evangelie praat van die dissipel vir wie Jesus liefgehad het (Jn 19:26) aan wie Hy aan die kruis die opdrag gegee het om sy moeder te versorg; 20:2-8 wat saam met Petrus gehardloop het na die graf nadat Jesus opgestaan het; 21:7 van die visvangs ná Jesus se opstanding, 21:20 verwys na die dissipel wat op Jesus se bors geleun het om te vra wie Hom sal verraai, en 21:24 sê: Dit is die dissipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskrywe het, en ons weet dat sy getuienis waar is).    

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...