Is julle ‘n gemeente of ‘n skare?

image_pdfimage_print

 

When the time comes for you to die, you need not be afraid, because death cannot separate you from God’s love. —C.H. Spurgeon

 

Is julle ‘n gemeente of ‘n skare?

Daar mag baie mense in die erediens wees., maar jy mag steeds nie ‘n gemeente wees nie. ‘n Skare moet ‘n gemeente word – mense moet ingeskakel word. Hierdie hele proses begin by mense se bewustheid van die gemeente. Daarna moet jy hulle beweeg om eredienste by te woon en dan om aktiewe lidmate te word. Die skare praat van “hierdie gemeente”; die gemeente praat van “ons gemeente.” Hulle is deelnemers en nie net verbruikers nie.

 

Die groot probleem in ons moderne kultuur is individualisme. Dit is mense wat van die een gemeente na die ander skuif sonder enige aanspreeklikheid en toewyding. Die Christelike lewe bestaan uit glo en ook uit behoort. Ons groei in Christus deur ons verhouding met ander gelowiges. Inskakeling by ‘n gemeente gebeur nie outomaties nie – jy moet ‘n sisteem en struktuur ontwikkel om hulle in te skakel.

 

Rick Warren sê dat voor mense by ‘n gemeente aansluit soek hulle eers antwoorde op vyf vrae:

 1. Behoort ek hier – dit gaan oor aanvaarding. Elkeen van ons het ‘n niche nodig en daarom is kleingroepe so belangrik. Jy moet vir mense wys jy het ‘n plekkie vir hulle.
 2. Wil iemand my ken – dit gaan oor vriendskap. Jy moet nuwe mense in staat stel om verhoudings in die gemeente te ontwikkel Daar is baie maniere om dit te doen, maar dit vereis beplanning. Mense verdien individuele aandag.
 3. Word ek benodig – dit gaan oor waarde. Mense wil met hulle lewens ‘n bydrae maak. Jy moet mense wys dat hulle met hulle gawes en talente beslis ‘n bydrae kan lewer.
 4. Wat is die voordele om by die gemeente aan te sluit? Jy moet duidelik die redes en voordele van lidmaatskap kan verduidelik. Verduidelik die Bybelse, praktiese en persoonlike redes vir hulle.
 5. Wat word van lidmate verwag? Jy moet die verantwoordelikhede duidelik kan uitspel Mense het die reg om te weet wat van hulle verwag word voordat hulle by ‘n gemeente aansluit.

 

Hierdie vrae word dikwels nie uitgespreek nie, maar jy moet hulle antwoord en vir nuwe mense van die visie van die gemeente vertel. In baie gemeentes word dit deur ‘n klas vir nuwe lidmate gedoen. Wat moet ons in so ‘n klas hanteer?

 • Wat is ‘n gemeente?
 • Wat is die doel van ‘n gemeente?
 • Wat is die voordele van lidmaatskap?
 • Wat is die vereistes vir lidmaatskap?
 • Wat is die verantwoordelikhede van lidmate?
 • Wat is die visie van die gemeente?
 • Hoe is die gemeente georganiseer?
 • Hoe kan ek by ‘n bediening betrokke raak?
 • Wat moet ek volgende doen as ek ‘n lidmaat is?

 

Warren gee ‘n paar leidrade vir hierdie klas:

 • Verduidelik wat verlossing beteken. Baie mense wat wil aansluit is nog nie eers gelowiges nie. Verduidelik dat om Christus te vertrou die eerste vereiste vir lidmaatskap is.
 • Hou die klas lewendig en interaktief. Gebruik video’s, notaboeke met die kurrikulum, interaksie in kleingroepe en ‘n lekker maaltyd saam. Sluit stories in om die geskiedenis, waardes en rigting van die gemeente meer persoonlik te maak.
 • Maak voltooiing van die klas ‘n vereiste vir lidmaatskap. Mense wat nie belangstel of onwillig is om meer van die gemeente te leer is nie toegewyd nie.

 

Lidmaatskap gaan oor toewyding. Jy kry mense om hulle aan ‘n saak toe te wy deur hulle te wys  op die waarde van die voordele wat hulle vir hulle toewyding sal ontvang. As mense die waarde van lidmaatskap verstaan, sal hulle daaroor opgewonde wees. Nou word ‘n skare ‘n gemeente.

 

 

image_pdfimage_print