Kanale waardeur die liefde vloei

image_pdfimage_print

The role of a pastor is not to grow a big church. The pastor’s role is to grow mature disciples who make disciples. — Rick Howerton

 Kanale waardeur die liefde vloei

Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit ‘n rein hart, ‘n goeie gewete en ‘n opregte geloof kom (1 Timoteus 1:5).

In 1 Timoteus 1:5 antisipeer Paulus sy hantering van die vals onderrig van die wet (vs 7 – 11) deur die wet se ware doel op te som.  Die lesers weet van watter liefde Paulus hier praat en daarom sê hy niks meer hieroor nie.  Hy wys egter op die drie kanale waardeur die liefde vloei: hart, gewete en geloof.

 

  1. Hart – die hart is die mens se binneste wese. Paulus sê dat die hart rein moet wees –Die rein hart is die hart wat voortdurend van sonde skoongemaak word deur die reinigende werk van God.
  2. Gewete – die mens het Godgegewe vermoë om die reg of verkeerd van ‘n optrede te evalueer, want die mens is na die beeld van GodDie mens mag die waarheid onderdruk en die gewete se funksionering beskadig, maar dit bly ‘n instrument waardeur God se standaarde (die vereistes van die wet) op die hart van mense geskrywe word. Ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is (Heb 13:18). 
  3. Geloof – ek vertrou in en op God. Hierdie geloof moet opreg wees. Liefde word gekanaliseer deur diegene wat waarlik glo dat God deur sy Gees daardie liefde wat hulle moet gee, voorsien.

Sommige, die vals leraars, het afgedwaal van die kommer oor ‘n rein hart, ‘n goeie gewete en ‘n opregte geloof.  Inteendeel, hulle hou hulle besig met twisgesprekke. Vals leer bevorder twisgesprekke, verwarring, snobisme, haat en wantroue, want dit is leë praatjies. Die gesonde leer bevorder liefde.

image_pdfimage_print

You may also like...